Κοστολόγηση Έργου & Εκτίμηση Οικονομικού Ρίσκου

19/05/2022 10:00 - 13:00

Κοστολόγηση Έργου & Εκτίμηση Οικονομικού Ρίσκου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών αρχών σύνταξης ενός προϋπολογισμού έργου, και η παρουσίαση ενός χρήσιμου βοηθήματος για τα στελέχη των ΜΚΟ που εμπλέκονται και προετοιμάζουν την υποβολή σχεδίων ή έργων προς χρηματοδότηση από διάφορες περιφερειακές, εθνικές ή ευρωπαϊκές αρχές ή διεθνείς οργανισμούς. Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση στην κατανόηση...

Project Management: μέθοδοι και τεχνικές αντιμετώπισης προκλήσεων

17/05/2022, 18/05/2022 15:00 - 18:00

Project Management: μέθοδοι και τεχνικές αντιμετώπισης προκλήσεων

Οι  άνθρωποι των Μη Κερδοσκοπικών οργανισμών αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως το πως να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα project που αναλαμβάνουν, καθώς και το ποια εργαλεία πρέπει να εφαρμόσουν στο πλαίσιο δράσης τους. Προβληματίζονται, επίσης, για το εάν έχουν τα soft skills που χρειάζεται ένας project manager, καθώς και πως τελικά θα...

Επιχειρησιακές λειτουργίες και μέτρηση αποδοτικότητας για ΜΚΟ

28/04/2022 10:00 - 14:00

Επιχειρησιακές λειτουργίες και μέτρηση αποδοτικότητας για ΜΚΟ

Όπως κάθε οργανισμός, έτσι και η Μη Κυβερνητική Οργάνωση, προκειμένου να ζήσει, ν’ ανταποκριθεί στην αποστολή της και να πετύχει τους στόχους της, πρέπει να έχει  μια δομή με συγκεκριμένες επιχειρησιακές λειτουργίες. Κάθε μία από αυτές τις λειτουργίες έχει συγκεκριμένο σκοπό και περιεχόμενο και όλες μαζί σε συνδυασμό υλοποιούν...

Δημιουργώντας τη Στρατηγική της Επιτυχίας

28/03/2022, 29/03/2022 12:00 - 15:00

Δημιουργώντας τη Στρατηγική της Επιτυχίας

Το εργαστήριο απευθύνεται σε στελέχη ΜΚΟ καθώς και σε άτυπες ομάδες με κοινωφελή δράση, που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στον σχεδιασμό μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής που ταυτόχρονα να είναι ρεαλιστική, να αξιοποιεί το δυναμικό της ομάδας και να υπηρετεί το όραμα και τον σκοπό της. Η θεματική περιλαμβάνει τις...

Θέτοντας το Όραμα, την Αποστολή, τους Στόχους και τις Αξίες μιας οργάνωσης

10/03/2022, 11/03/2022 10:00 - 14:00

Θέτοντας το Όραμα, την Αποστολή, τους Στόχους και τις Αξίες μιας οργάνωσης

Το να έχει ξεκάθαρα τα παραπάνω μια οργάνωση, τη βοηθά να δημιουργήσει την επίσημη ταυτότητά της όσον αφορά την προβολή της (ιστοσελίδα, social media), την παρουσίασή της σε χρηματοδότες, την κινητοποίηση εθελοντών και επαγγελματικών στελεχών, την ευαισθητοποίηση των MME και του κοινού. Επίσης, τη βοηθά να προγραμματίζει και να...

Υβριδικό μοντέλο εργασίας για ΜΚΟ: τηλεργασία & γραφείο

Τρίτη 26 Οκτωβρίου 10:00 - 16:00

Υβριδικό μοντέλο εργασίας για ΜΚΟ: τηλεργασία & γραφείο

Το σεμινάριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Υβριδικό μοντέλο εργασίας για ΜΚΟ: προκλήσεις και αντιμετώπιση της νέας πραγματικότητας Μετά τη «βίαιη» εισαγωγή της online εργασίας λόγω πανδημίας, γίνονται ολοένα και περισσότερες συζητήσεις για τις αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον και την υιοθέτηση νέων μοντέλων εργασίας με στόχο τη...

Διαχείριση Συγκρούσεων & Επαγγελματική Εξουθένωση (Burn Out)

27 Οκτωβρίου 2021 10:00 - 16:00

Διαχείριση Συγκρούσεων & Επαγγελματική Εξουθένωση (Burn Out)

Το σεμινάριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Η Ελισάβετ Γεωργίου μας βοηθά να βρούμε τις απαντήσεις σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε οργανισμού. Μέσα από βιωματικές ασκήσεις οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν τους προβληματισμούς, αλλά και τις καλές πρακτικές που έχουν εφαρμόσει, ενώ θα μάθουν τεχνικές...

Συμβουλευτική σε Νομικά Ζητήματα

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 15:00 - 17:00

Συμβουλευτική σε Νομικά Ζητήματα

Οι θεματικές τις οποίες θα καλύψουν οι συγκεκριμένες ατομικές συνεδρίες, αφορούν σε ζητήματα εταιρικού δικαίου και ειδικότερα στη διαδικασία σύστασης ΑΜΚΕ, συλλόγων, σωματείων και εν γένει μη κερδοσκοπικών εταιριών, συμβουλές επί της διαμορφώσεως του καταστατικού τους, των εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων των εταίρων και δη ζητήματα ευθύνης μελών της...

Συμβουλευτική σε λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα ΜΚΟ

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 15:00 - 17:00

Συμβουλευτική σε λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα ΜΚΟ

Ποια η φορολογία των εταιριών με μη κερδοσκοπικό σκοπό; Τι πρέπει να προσέχω στην τήρηση βιβλίων; Τι απαιτήσεις έχει η οικονομική διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων;  Η  Quantum Business & IT Solutions ειδικεύεται σε θέματα όπως: σύσταση επιχειρήσεων, τήρηση λογιστικών βιβλίων Β’ & Γ’ κατηγορίας, φοροτεχνική συμβουλευτική & υποστήριξη φυσικών & νομικών προσώπων, διεθνή...

Συμβουλευτική σε Νομικά Ζητήματα

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 15:00 - 17:00

Συμβουλευτική σε Νομικά Ζητήματα

Οι θεματικές τις οποίες θα καλύψουν οι συγκεκριμένες ατομικές συνεδρίες, αφορούν σε ζητήματα εταιρικού δικαίου και ειδικότερα στη διαδικασία σύστασης ΑΜΚΕ, συλλόγων, σωματείων και εν γένει μη κερδοσκοπικών εταιριών, συμβουλές επί της διαμορφώσεως του καταστατικού τους, των εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων των εταίρων και δη ζητήματα ευθύνης μελών της...