Σημεία Δράσης της Πάτρας

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
6 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Small
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
5.525,00 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
4.972,50 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Πελοπόννησος

Το έργο «Point of Actions Patras» στοχεύει να αξιοποιήσει τις ενεργές ομάδες πολιτών της Δυτικής Ελλάδας που δρουν για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στις πόλεις της Πάτρας, να ευαισθητοποιήσει και να αναπτύξει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε σημαντικές πρωτοβουλίες ενισχύοντας παράλληλα το ανθρώπινο κεφάλαιο της περιοχής και αυξάνοντας την επιρροή τους.

Για τον σκοπό αυτόν θα αναπτυχθεί μια ανοικτή, κοινωνική και διαδικτυακή πλατφόρμα, τύπου μηχανής αναζήτησης, συγκεντρώνοντας τις ενεργές ομάδες πολιτών, προβάλλοντας το έργο και τις δράσεις τους στο κοινό ενθαρρύνοντας τους πολίτες για συμμετοχή. Η πλατφόρμα θα αποτελέσει παράλληλα μια νέα σχέση ανάμεσα στις ομάδες, την ίδια την κοινωνία των πολιτών αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση παρακολουθώντας οργανωμένα τον αντίκτυπο των πρωτοβουλιών στην περιοχή.

Οι άνθρωποι, οι ιδέες, οι παρεμβάσεις και η δημιουργικότητα της περιοχής θα μπορούν να αλληλοεπιδρούν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον ανταλλάσσοντας με τη συμμετοχή τους γνώσεις και υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εκστρατείες ενημέρωσης και εξοικείωσης με  την πλατφόρμα καθώς και συνεντεύξεις με επικεφαλής των ομάδων αυτών σε μορφή podcasts.

Μετά την τεχνική ολοκλήρωση της πλατφόρμας επιδιώκεται η διασύνδεση περισσότερων από 5.000 πολιτών στις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στο διάστημα έξι μηνών λειτουργίας της, η περαιτέρω κατανόηση των κρίσιμων ζητημάτων συμμετοχής στις δημιουργικές ομάδες μέσα από ανοικτές συζητήσεις με εκπροσώπους των ομάδων και φορέων καθώς και η παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών σε ειδικές εκδηλώσεις (φυσικές και ψηφιακές).

Τέλος, με την ολοκλήρωση του έργου θα αναπτυχθεί μια πλήρης έκθεση προς την τοπική αυτοδιοίκηση με θέμα τον προσδιορισμό των αναγκών των πολιτών και τις μεθοδολογίες αντιμετώπισής τους σε τοπικό και υπερτοπικό.