«ΕΔΡΑ» - Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κοινωνική Πρόνοια, Υγεία, Παιδεία, Τέχνη και Πολιτισμός, Αθλητισμός, Ανάπτυξη Ικανοτήτων
ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΣ:
Άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ:
Άλλο
ΕΔΡΑ ΦΟΡΕΑ:
Νομός Αττικής, Αθήνα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Αισχύλου 5-7, 12134 Περιστέρι
EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
210 5913826
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ:
https://www.edra-coop.gr/el/

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» είναι Αστικός Μη Κερδοσκοπικός Συνεταιρισμός που δραστηριοποιείται από το 2001 για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων. Προσφέρει υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε πάσχοντες, στηρίζει το παιδί και την οικογένεια στην αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών, παρεμβαίνει θεραπευτικά στο χώρο της ειδικής αγωγής και νοητικής υστέρησης, συντελεί στην εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, παρέχει επιμορφωτικά προγράμματα για διάφορες πληθυσμιακές ομάδες, αναπτύσσει εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

«ΕΔΡΑ» - Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων

Σχετικοί φορείς