Αλληλεγγύη Στήριξη Προστασία Ισότητα Διαπολιτισμική Ανάπτυξη / A.Σ.Π.Ι.ΔΑ.

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ζητήματα φύλου, Άλλο
ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΕΔΡΑ ΦΟΡΕΑ:
Νομός Ιωαννίνων, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΣΑΜΟΥΗΛ 37
EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6972554814
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ:
http://www.aspida.org.gr/

Η «Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α.» είναι μια νεοϊδρυθείσα αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με έδρα τα Ιωάννινα και σκοπό τη δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης, την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και την ομαλή κοινωνική και οικονομική ένταξη, ευπαθών ομάδων πληθυσμού, στην ελληνική κοινωνία, με βασική εστίαση την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης μεταναστών και προσφύγων.

Αλληλεγγύη Στήριξη Προστασία Ισότητα Διαπολιτισμική Ανάπτυξη / A.Σ.Π.Ι.ΔΑ.

Σχετικοί φορείς