Ίδρυμα Μποδοσάκη

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Ενεργή Πολιτειότητα, Παιδεία, Περιβάλλον – Κλιματική αλλαγή, Ανάπτυξη Ικανοτήτων
ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΜΚΟ (ΑΜΚΕ, Σύλλογος, Σωματείο, Ίδρυμα)
ΕΔΡΑ ΦΟΡΕΑ:
Νομός Αττικής, Αθήνα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Μουρούζη 14
EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
210 3237973
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ:
https://www.bodossaki.gr/

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1972 και είναι ένα από τα πιο γνωστά κοινωφελή Ιδρύματα της Ελλάδας. Η ίδρυσή του αποτελεί την κορυφαία πράξη κοινωνικής προσφοράς του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη, και εμπνέεται από την παράδοση της φιλανθρωπίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης των Ελλήνων της Ανατολής και της Διασποράς. Το όραμα του Ιδρύματος Μποδοσάκη είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους. Με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, το Ίδρυμα σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα με βάση τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προώθηση της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών. Με βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, από την στιγμή της ίδρυσής του μέχρι σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκατομμύρια ευρώ για την εκπλήρωση των σκοπών του. Έμφαση δίνεται στη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων και στην υποστήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Τα τελευταία χρόνια το Ίδρυμα, αναπτύσσει μια ενεργή πολιτική ανεύρεσης πόρων και δραστηριοποιείται στη διαχείριση προγραμμάτων τρίτων, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το αποτύπωμά του στην ελληνική κοινωνία.

Ίδρυμα Μποδοσάκη

Σχετικοί φορείς