Γιατροί του Κόσμου - Ελληνικήαντιπροσωπεία

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Ανθρώπινα Δικαιώματα, Συνηγορία, Χρηστή διακυβέρνηση & Διαφάνεια, Κοινωνική Πρόνοια, Ζητήματα φύλου, Υγεία
ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΣ:
Άλλο
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΜΚΟ (ΑΜΚΕ, Σύλλογος, Σωματείο, Ίδρυμα)
ΕΔΡΑ ΦΟΡΕΑ:
Νομός Αττικής, Athens
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
10553
EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977867954
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ:
https://mdmgreece.gr/

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990 και αποτελούν μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση, μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο αποτελείται από 16 αντιπροσωπείες. Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την ιδεολογία ή την πολιτική πεποίθηση. Η πρώτη και κύρια αποστολή των Γιατρών του Κόσμου είναι η παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και συνηγορίας.

Γιατροί του Κόσμου - Ελληνικήαντιπροσωπεία

Σχετικοί φορείς