Μηχανικοί της Γης

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Ανθρώπινα Δικαιώματα, Χρηστή διακυβέρνηση & Διαφάνεια, Κοινωνική Πρόνοια, Παιδεία, Περιβάλλον – Κλιματική αλλαγή, Τέχνη και Πολιτισμός, Ανάπτυξη Ικανοτήτων
ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΣ:
Άλλο
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΜΚΟ (ΑΜΚΕ, Σύλλογος, Σωματείο, Ίδρυμα)
ΕΔΡΑ ΦΟΡΕΑ:
Νομός Αττικής, Αθήνα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, τκ 157 80, Ζωγράφου Αθήνα
EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977701819
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ:
http://www.engoe.gr/

Οι Μηχανικοί της Γης (ΜτΓ) είναι μια αστική, μη κυβερνητική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2008. Βασικός στόχος της οργάνωσης είναι η παροχή τεχνικής βοήθειας καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε αναπτυσσόμενες χώρες και μη κυβερνητικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εντός και εκτός Ελλάδος. Αντικειμένο της δράσης των Μηχανικών της Γης είναι η αναζήτηση τεχνικών λύσεων προσαρμοσμένων στις εκάστοτε τοπικές συνθήκες, με σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον.

Μηχανικοί της Γης

Σχετικοί φορείς