Ένωση Ασθενών Ελλάδας

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Ανθρώπινα Δικαιώματα, Συνηγορία, Υγεία, Ανάπτυξη Ικανοτήτων
ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΣ:
Άλλο
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΜΚΟ (ΑΜΚΕ, Σύλλογος, Σωματείο, Ίδρυμα)
ΕΔΡΑ ΦΟΡΕΑ:
Νομός Αττικής, Αθήνα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Μικράς Ασίας 76 TK 11527
EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
2103223300
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ:
https://greekpatient.gr

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας είναι το τριτοβάθμιο σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συλλόγων και ομοσπονδιών ασθενών από ολόκληρη την Ελλάδα και όλο το φάσμα των θεραπευτικών κατηγοριών και απαριθμεί 70 μέλη. Ιδρύθηκε το Μάιο του 2019 με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας, τη συμμετοχή τους στη χάραξη και αξιολόγηση των πολιτικών που τους αφορούν και τη συμβολή τους στην προαγωγή ενός βιώσιμου και δίκαιου συστήματος υγείας. Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας είναι αναγνωρισμένη δια νόμου συνομιλητής της Πολιτείας για ζητήματα που αφορούν τις πολιτικές της υγείας.

Ένωση Ασθενών Ελλάδας

Σχετικοί φορείς