Ελληνική Αντικαρκινκή Εταιρεία

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Υγεία
ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΕΔΡΑ ΦΟΡΕΑ:
Νομός Αττικής, Αθήνα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Τσόχα 18-20
EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
2103826600
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ:
https://cancerhellas.org/

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (Ε.Α.Ε.) ιδρύθηκε με στόχο την καταπολέμηση του καρκίνου στη χώρα μας. Οι επί 60 χρόνια συνεχείς δράσεις της περιλαμβάνουν: (i) τον αντικαπνιστικό αγώνα με ειδικά προγράμματα που εφαρμόζονται ευρέως στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, (ii) προγράμματα διαμόρφωσης υγιεινών τρόπων ζωής στη νεολαία, (iii) το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που από το 2015 μετονομάστηκε σε Κέντρο για την Υποστήριξη, την Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Ψοιχοκοινωνική Ογκολογία (ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο).

Ελληνική Αντικαρκινκή Εταιρεία

Σχετικοί φορείς