Καρπός - Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων & Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Παιδεία, Τέχνη και Πολιτισμός, Άλλο
ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΣ:
Παιδιά και νέοι
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΜΚΟ (ΑΜΚΕ, Σύλλογος, Σωματείο, Ίδρυμα)
ΕΔΡΑ ΦΟΡΕΑ:
Νομός Αττικής, Αθήνα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Πολυτεχνείου 12, 10433, Αθήνα
EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
+30 2130435978
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ:
https://karposontheweb.org/

Ο Καρπός, οργανώνει επιμορφώσεις, σχεδιάζει εκπαιδευτικό υλικό και πραγματοποιεί δράσεις που εξοικειώνουν τους νέους με τη δημιουργική χρήση των μέσων επικοινωνίας, των νέων τεχνολογιών και των διαφόρων μορφών οπτικοακουστικής έκφρασης. Η εμπειρία μας περιλαμβάνει δράσεις για νέους και ενήλικες, βιωματικά εργαστήρια για ευάλωτες ομάδες, προγράμματα ελληνικής και ευρωπαϊκής εμβέλειας. Κατά τα έτη 2013-20 ο Καρπός συμμετείχε στα πολυάριθμα Ευρωπαϊκά Προγράμματα όπως το Silence Hate, MigratED, Speak Up κ.α.

Καρπός - Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων & Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας

Σχετικοί φορείς