Ίδρυμα Λαμπράκη

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Ενεργή Πολιτειότητα, Ζητήματα φύλου, Παιδεία, Περιβάλλον – Κλιματική αλλαγή, Τέχνη και Πολιτισμός, Ανάπτυξη Ικανοτήτων
ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΣ:
Παιδιά και νέοι
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΜΚΟ (ΑΜΚΕ, Σύλλογος, Σωματείο, Ίδρυμα)
ΕΔΡΑ ΦΟΡΕΑ:
Νομός Αττικής, Αθήνα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Αναγνωστοπούλου 5 Αθήνα, 106 73
EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
+30 210 3626150
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ:
https://www.lrf.gr/

Το Ίδρυμα Λαμπράκη είναι Κοινωφελής Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς της Παιδείας, του Πολιτισμού και της Ανάπτυξης. Το Ίδρυμα διαθέτει μακρά εμπειρία συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση δράσεων στην Εκπαίδευση, οι οποίες περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων, τη δημιουργία πολυμορφικού εκπαιδευτικού υλικού, την επιμόρφωση και συμβουλευτική υποστήριξη εκπαιδευτικών, τη δημιουργία και υποστήριξη σχολικών δικτύων και κοινοτήτων μάθησης, την οργάνωση συνεδριακών εκδηλώσεων και την εκπόνηση μελετών.

Ίδρυμα Λαμπράκη

Σχετικοί φορείς