Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ενεργή Πολιτειότητα, Συνηγορία, Παιδεία, Τέχνη και Πολιτισμός
ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΣ:
Παιδιά και νέοι
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΜΚΟ (ΑΜΚΕ, Σύλλογος, Σωματείο, Ίδρυμα)
ΕΔΡΑ ΦΟΡΕΑ:
Νομός Αττικής, Αθήνα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Αλκαμένους 11β, Σταθμός Λαρίσης
EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
+302108846590
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ:
https://ddp.gr/

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, που ερευνά, προωθεί και προασπίζει τα δικαιώματα του παιδιού και ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη για αυτά. Οργανώνει δράσεις συνηγορίας, εκπαιδευτικά προγράμματα, κοινωνικο-πολιτισμικές δράσεις και δημιουργικά εργαστήρια, που απευθύνονται σε όλα τα παιδιά χωρίς εξαιρέσεις. Στο Δίκτυο τα παιδιά βρίσκουν βήμα έκφρασης και χώρο ώστε να γίνουν τα ίδια ενεργοί πολίτες, που σέβονται και προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Σχετικοί φορείς