ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Χρηστή διακυβέρνηση & Διαφάνεια, Κοινωνική Πρόνοια, Ανάπτυξη Ικανοτήτων
ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΜΚΟ (ΑΜΚΕ, Σύλλογος, Σωματείο, Ίδρυμα)
ΕΔΡΑ ΦΟΡΕΑ:
Νομός Αττικής, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Αντιπλοιάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου 38-40
EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
+306970149858
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ:
https://www.dakm.gr

Το ΔΑΚΜ είναι Μη Κερδοσκοπική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών, πρωτίστως προς ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες οι οποίες υφίστανται αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Δραστηριοποιείται στον τομέα της επαγγελματικής συμβουλευτικής, με σκοπό την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, είτε αυτή αφορά την προσφορά είτε τη ζήτηση εργασίας: επαγγελματική συμβουλευτική, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, mentoring εργοδοτών, συμβουλευτική νέων επιχειρηματιών. Παράλληλα, υλοποιεί δράσεις που αφορούν τη συμμετοχή των νέων και άλλων ευπαθών ομάδων στα κοινά.

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Σχετικοί φορείς