Ινστιτούτο Ερευνών & Πολιτικής Στρατηγικής (ΙΝΕΡΠΟΣΤ)

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Χρηστή διακυβέρνηση & Διαφάνεια, Περιβάλλον – Κλιματική αλλαγή
ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΣ:
Άλλο
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΕΔΡΑ ΦΟΡΕΑ:
Νομός Αττικής, Αθήνα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Σίνα 23, 106 73 Αθήνα
EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
(+30) 210-36 26 187
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ:
https://inerpost.gr/

Το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη και τη Διακυβέρνηση (ΙΝΕΡΠΟΣΤ) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος προωθεί τις αρχές της δημοκρατικής διακυβέρνησης καθώς και της βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο.

Ινστιτούτο Ερευνών & Πολιτικής Στρατηγικής (ΙΝΕΡΠΟΣΤ)

Σχετικοί φορείς