Κέντρο Ενδυνάμωσης Νέων

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ενεργή Πολιτειότητα, Συνηγορία, Ζητήματα φύλου, Περιβάλλον – Κλιματική αλλαγή, Ανάπτυξη Ικανοτήτων
ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΣ:
Παιδιά και νέοι
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΜΚΟ (ΑΜΚΕ, Σύλλογος, Σωματείο, Ίδρυμα)
ΕΔΡΑ ΦΟΡΕΑ:
Νομός Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
2310217312

Το Κέντρο Ενδυνάμωσης Νέων, ασχολείται με την ενδυνάμωση των Νέων ηλικίας 17 με 30 ετών που διαμένουν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, μέσω ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων κινητικότητας και βιωματικών δραστηριοτήτων που υλοποιεί σε τοπικό επίπεδο.

Κέντρο Ενδυνάμωσης Νέων

Σχετικοί φορείς