Τεντ Χ Πάτρας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Πελοπόννησος
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

To Τεντ Χ Πάτρας είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ξεκίνησε το 2014 με σκοπό να δώσει το έναυσμα για εις βάθος συζήτηση και δικτύωση μέσα από τη δύναμη που κρύβουν οι ιδέες, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν τις στάσεις, τις ζωές και τελικά τον κόσμο στον οποίο ζούμε.

Το Τεντ Χ Πάτρας σχεδιάζει προγράμματα με τοπικό προσανατολισμό και εκδηλώσεις που μεταφέρουν την εμπειρία TED στις τοπικές κοινότητες. Η εμπειρία TED έχει ως αφετηρία τρία διαφορετικά πεδία δράσης: Τεχνολογία (Technology), Ψυχαγωγία (Entertainment), Σχεδιασμός (Design). Σήμερα, το Τεντ Χ Πάτρας έχει καταφέρει να τροφοδοτήσει με νέες ιδέες περισσότερους από 3000 συμμετέχοντες δημιουργώντας ένα ψηφιακό περιεχόμενο πολλών διαφορετικών πεδίων αριθμώντας σχεδόν τις ένα εκατομμύριο θεάσεις.

Το Τεντ Χ Πάτρας εστιάζει στη διάδοση της γνώσης από όλο τον κόσμο προς την τοπική κοινότητα και αντίστροφα. Η ομάδα του αποτελείται από 40 ενεργούς εθελοντές, οι οποίοι καθημερινά επιδιώκουν  να αποτελέσουν δίαυλοι μετάδοσης γνώσης και πρωτοποριακών πρακτικών προσέγγισης στα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά