ΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
2,904,000 €
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ο σκοπός αυτής της ανοιχτής πρόκλησης είναι η ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων. Τα έργα που θα επιλεγούν θα στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, στην ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων και στη προώθηση της ίσης πρόσβασης

στην παιδεία, την υγεία και στην αγορά εργασίας. Οι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών παροτρύνονται να παρέχουν καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες οι οποίες θα βοηθούν ευπαθείς ομάδες να ξεπερνούν τα εμπόδια συμμετοχής τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή.