Τράπεζα Τροφίμων

Πεδία δραστηριοποίησης: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κοινωνική Πρόνοια, Περιβάλλον – Κλιματική αλλαγή

Η Τράπεζα Τροφίμων είναι κοινωφελές ίδρυμα, από το 1995, με σκοπό την καταπολέμηση της πείνας και της σπατάλης. Συνεργάζεται με εταιρίες τροφίμων και με...

ΦΩΤΟΕΣΣΑ ΕΡΕΥΝΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΔΡΑΣΗ

Πεδία δραστηριοποίησης: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ενεργή Πολιτειότητα, Ανάπτυξη Ικανοτήτων

Ομάδες-στόχος: Παιδιά και νέοι

Το Κέντρο Εκπαίδευσης, Έρευνας και Δράσης ΦΩΤΟΕΣΣΑ είναι μια διεπιστημονική πρωτοβουλία που σκοπό έχει να γεφυρώσει το κενό μεταξύ της ακαδημαϊκής...

Μετάβαση στη σελίδα:
6 7 8 9 10