ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πεδία δραστηριοποίησης: Ενεργή Πολιτειότητα

Ομάδες-στόχος: Καταναλωτές

Η ΕΕΚΕ έχει σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, της ποιότητας ζωής και την κοινωνική υπευθυνότητα των καταναλωτών. Διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο...

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Ομάδες-στόχος: Παιδιά και νέοι

Είναι το δευτεροβάθμιο όργανο των συλλόγων γονέων των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Δήμο Ξάνθης. Μέλη της είναι...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Πεδία δραστηριοποίησης: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κοινωνική Πρόνοια, Ανάπτυξη Ικανοτήτων

Ομάδες-στόχος: ΑμεΑ

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ είναι εξειδικευμένο κέντρο εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης ανθρώπων με ήπια και μέτρια νοητική...

ΕΣΤΙΑ - κέντρο κοινωνικής φροντίδας ατόμων με νοητική υστέρηση

Πεδία δραστηριοποίησης: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Συνηγορία, Κοινωνική Πρόνοια, Υγεία, Τέχνη και Πολιτισμός

Ομάδες-στόχος: ΑμεΑ

Η ΕΣΤΙΑ είναι ένα κέντρο κοινωνικής φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση. Από το 1982 λειτουργεί κέντρο διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας καθώς και 3...

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Ενδυνάμωση, Ενσυνειδητότητα και Ευεξία της Νεολαίας - GO Alive

Πεδία δραστηριοποίησης: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ενεργή Πολιτειότητα, Ζητήματα φύλου, Υγεία, Περιβάλλον – Κλιματική αλλαγή, Τέχνη και Πολιτισμός, Ανάπτυξη Ικανοτήτων, Άλλο

Ομάδες-στόχος: Παιδιά και νέοι

Οι δράσεις της οργάνωσης μας περιλαμβάνουν την εκπαιδευτική, επαγγελματική, πολιτιστική και πνευματική ενδυνάμωση και ανάπτυξη των νέων (κυρίως...

Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας

Πεδία δραστηριοποίησης: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Συνηγορία, Ζητήματα φύλου, Ανάπτυξη Ικανοτήτων, Άλλο

Ομάδες-στόχος: Θύματα βίας, βασανιστηρίων και trafficking

Το Ε.Δ.κ.Β. είναι Αστική Μη-Κερδοσκοπική Εταιρία και ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2006. Στόχος του οργανισμού είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας...

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος

Πεδία δραστηριοποίησης: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ενεργή Πολιτειότητα, Συνηγορία, Ανάπτυξη Ικανοτήτων

Ομάδες-στόχος: Παιδιά και νέοι

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος(ΕΚΝΕ)είναι ένα peer-to-peer εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο φέρνει κοντά χιλιάδες νέους από όλη την Ευρώπη και...

ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πεδία δραστηριοποίησης: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ενεργή Πολιτειότητα, Συνηγορία, Χρηστή διακυβέρνηση & Διαφάνεια, Κοινωνική Πρόνοια, Ζητήματα φύλου, Υγεία, Περιβάλλον – Κλιματική αλλαγή, Τέχνη και Πολιτισμός, Αθλητισμός, Ανάπτυξη Ικανοτήτων, Άλλο

Ομάδες-στόχος: Μειονότητες

ZEUS CONSULTING is a private consulting company based in Greece, with a long history of participation in Horizon2020 programmes. We have special expertise and exceptional experience in the implementation & high quality technical support of EU programs and initiatives in...

Θάλασσα Αλληλεγγύης

Πεδία δραστηριοποίησης: Κοινωνική Πρόνοια

Η Θάλασσα Αλληλεγγύης αναπτύσσει από τον Οκτώβριο του 2019, στο Ηράκλειο Κρήτης, δράσεις αρωγής, πληροφόρησης και μάθησης για την δημιουργική ένταξη...

ΘΕΑΤΡΟΝΙΟ

Ομάδες-στόχος: Παιδιά και νέοι

Σκοπός του οργανισμού είναι η εκπαίδευση των μαθητών μέσω επιστημονικών παραστάσεων που προτείνουν τη βιωματική μάθηση και το χιούμορ ως...

Θράκης Γεννηματα

Πεδία δραστηριοποίησης: Τέχνη και Πολιτισμός

Ερευνητικος και μορφωτικός οργανισμός Θράκης, σκοπός της εταιρείας είναι οι συλλογικές δραστηριότητες με πολιτιστικό , πολιτισμικο, καλλιτεχνικό,...

Μετάβαση στη σελίδα:
5 6 7 8 9