17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

4 Εκπαιδευτικοί οδηγοί για την υγεία και το φάρμακο από το GIVMED και το ΙΚΠΙ

Η ενδυνάμωση προκύπτει ως ανάγκη για καθέναν από εμάς – σε κάποια στιγμή της
ζωής μας και όχι μόνο για όσους ανήκουν στις ειδικές ή ευάλωτες πληθυσμιακές
ομάδες. Εντούτοις μία τέτοια διαδικασία είναι πολύ σημαντική κυρίως για αυτές τις
ομάδες, δεδομένου ότι είναι πιθανότερο να υποστούν διάκριση, λόγω της ηλικίας, της καταγωγής, του φύλου, της αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής διαφορετικότητας.

Η υγεία, είναι το αγαθό που δε μπορεί να στερηθεί από κανέναν και καμία για οποιονδήποτε λόγο και οφείλουμε να το διαφυλάξουμε και να προσπαθήσουμε να την καταστήσουμε το ίδιο προσιτή και προσβάσιμη σε όλους και όλες, ανεξαιρέτως.

Οδηγός ενδυνάμωσης του πολίτη για τη σωστή χρήση φαρμάκων και τον εμβολιασμό

Οδηγός ενδυνάμωσης του πολίτη για τα δικαιώματά του στο φάρμακο και τις υπηρεσίες υγείας

Οδηγός ενδυνάμωσης επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων στη φαρμακευτική συμμόρφωση

Οδηγός ενδυνάμωσης επαγγελματιών υγείας για τα δικαιώματα των πολιτών στο φάρμακο και τις υπηρεσίες υγείας.

Οι οδηγοί δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη και ενδυνάμωση κοινωνικά ευπαθών ομάδων για τα δικαιώματα στην υγεία και στο φάρμακο», μέσω του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το GIVMED και εταίρο το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ).

Την επιστημονική ευθύνη του εγχειρήματος έχει ο Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, ΕΚΠΑ, και Διευθυντής του ΙΚΠΙ, Γιάννης Τούντας, την ευθύνη σύνταξης του οδηγού των επαγγελματιών υγείας και του εκπαιδευτικού υλικού, η Ελίζα Φερεκύδου, βιολόγος, Δρ της Ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ, ενώ την ευθύνη σύνταξης του οδηγού ωφελούμενων έχει η Κατερίνα Γιαννοπούλου, ψυχολόγος με M.Sc. στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας. Ο Δημήτρης Αντώνογλου, υπ. διδάκτωρ οικονομολόγος με ειδίκευση στα οικονομικά και τη διοίκηση υγείας, συνέβαλε στη σύνταξη του οδηγού για τα δικαιώματα στις υπηρεσίες υγείας και το φάρμακο. Στην επιμέλεια όλου του υλικού συμμετείχε το GIVMED με τον Θανάση Βράτιμο, υπεύθυνο ανάπτυξης, και τον Κωνσταντίνο Καζανά, νομικό σύμβουλο.