Με σκοπό να διευκολυνθεί η αναζήτηση πιθανών εταίρων η Norwegian Helsinki Committee έχει δημιουργήσει μια βάση δεδομένων για τις οργανώσεις που ενδιαφέρονται να λάβουν πληροφορίες σχετικά με πιθανούς εταίρους στις δωρήτριες χώρες. Δείτε και εγγραφείτε εδώ 

 

Εργαστήρι: «Γνώρισε τον εταίρο σου»

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019, Σεράφειο δήμου Αθηναίων (Θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα)
10:00 – 12:00

Το εργαστήριο “Γνώρισε τον εταίρο σου” έχει στόχο να φέρει κοντά Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών από την Ελλάδα με Οργανώσεις από τις δωρήτριες χώρες, προκειμένου να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις, να εντοπίσουν τομείς κοινού ενδιαφέροντος και τελικά να διαμορφώσουν από κοινού συγκεκριμένες προτάσεις έργου που θα μπορούσαν να κατατεθούν στο πλαίσιο των ανοικτών προσκλήσεων ενδιαφέροντος του Προγράμματος Active Citizens Fund.

Οι παρακάτω οργανώσεις από τις δωρήτριες χώρες έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους:

  • Norwegian Centre against Racism, Mari K. Linlökken, Deputy Director
  • Norwegian organization for asylum seekers (NOAS), Solvei Skogstad, Advisor
  • Icelandic Human Rights Centre, Ellen Calmon, Chairman of the Board
  • European Anti-Poverty Network, Norway, Eva Karlsen
  • Fundatum, Gard Hongslo, Director & Tor Abild, Chief Operating Officer
  • Norwegian Helsinki Committee, Csilla Czimbalmos, Senior Advisor