Εκδήλωση: “Tales from the streets | Empowerment approaches to tackling homelessness”

Ανακοίνωση 8 Δεκεμβρίου 2023

Εκδήλωση: “Tales from the streets | Empowerment approaches to tackling homelessness”

Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η εκδήλωση “Tales from the Street, Empowerment approaches to tackling homelessness”. Πρόκειται για μια περιφερειακή δράση των προγραμμάτων Active citizens fund Ελλάδας και Πολωνίας, με Διαχειριστή Επιχορήγησης για την Ελλάδα το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow και το ‘Ιδρυμα Stefan Batory,...

Ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών για την αξιολόγηση του προγράμματος «Active citizens fund Greece»

Ανακοίνωση 27 Οκτωβρίου 2023

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow, με την ιδιότητα του Διαχειριστή Επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα, ανακοινώνουν πρόσκληση υποβολής προσφορών για την αξιολόγηση του Προγράμματος Active citizens fund Greece. Η αξιολόγηση έχει ως στόχο τη συνεκτίμηση της συνολικής συνάφειας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Προγράμματος, συμβάλλοντας...

Δέσμευση του συνολικού ποσού για την Πρόσκληση Διμερών Σχέσεων του Active citizens fund Greece

Ανακοίνωση 11 Ιουλίου 2023

Η Πρόσκληση Διμερών Σχέσεων για την υποστήριξη ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στο πλαίσιο του Active citizens fund έχει γνωρίσει μεγάλη ανταπόκριση τις τελευταίες ημέρες. Θα θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν το τελευταίο διάστημα και...

Active citizens fund: Ανακοίνωση πρόσθετης επιχορήγησης € 1,5 εκ. στην Κοινωνία των Πολιτών

30 Ιουνίου 2023

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow, με την ιδιότητα του Διαχειριστή Επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα, ανακοινώνουν την κατανομή της πρόσθετης επιχορήγησης € 1,5 εκ. του προγράμματος, το συνολικό ύψος του οποίου ανέρχεται πλέον στα € 15 εκ. Η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν,...

Active citizens fund: Ανακοίνωση πρόσθετης διαθέσιμης χρηματοδότησης για Πρωτοβουλίες Διμερών Σχέσεων

Ανακοίνωση 29 Ιουνίου 2023

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow, με την ιδιότητα του Διαχειριστή Επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα, ανακοινώνουν την πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 20.000€ για τις Πρωτοβουλίες Διμερών Σχέσεων, λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος από τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών της χώρας μας, αυξάνοντας έτσι το συνολικό ποσό...

Active citizens fund: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση πρόσθετων δράσεων επιχορηγούμενων έργων του προγράμματος

Ανακοίνωση 18 Μαΐου 2023

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow, με την ιδιότητα του Διαχειριστή Επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα, ανακοινώνουν μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση πρόσθετων δράσεων αποκλειστικά από φορείς υλοποίησης έργων του προγράμματος, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Νορβηγία, η Ισλανδία και το...

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το ΙΟΒΕ παρουσιάζουν τα ευρήματα της πρώτης έρευνας που αποτιμά τη συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία

Δελτίο τύπου 23 Φεβρουαρίου 2023

Πολυεπίπεδη συνεισφορά και σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Αυτή είναι η συντομότερη δυνατή περιγραφή των ευρημάτων της έρευνας για τη συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία,  που πραγματοποιήθηκε από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE) για το Ίδρυμα Μποδοσάκη, στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund. Πρόκειται για...

Ετήσια έκθεση προγράμματος Active citizens fund Greece 2022

22 Φεβρουαρίου 2023

Διαβάστε παρακάτω την περίληψη της ετήσιας έκθεσης προγράμματος Active citizens fund Greece 2022: 2022 has been a very productive year, with projects resuming their activities in full speed and capacity, and the programme being on track to achieve or surpass most targets. Several projects are either reaching completion or...

Livestreaming Capacity Building Success Stories

14 Νοεμβρίου 2022

Livestreaming Capacity Building Success Stories

The session invites Civil Society Organisations to draw inspiration from other CSOs about the ways in which capacity building initiatives can help them to increase their impact and promote their resilience and sustainability. Civil Society Organisations funded by the EEA Grants Active Citizens Fund programmes in several countries will share their stories of...

Ανατροφοδότηση (feedback) για τις αιτήσεις που δεν έλαβαν επιχορήγηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών»

Ανακοίνωση 21 Ιουνίου 2022

Οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που έκαναν αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών» και δεν έλαβαν επιχορήγηση έχουν την ευκαιρία να λάβουν ανατροφοδότηση (feedback) μέσω τηλεφωνικής συνάντησης με τους Διαχειριστές Προγραμμάτων του Active citizens fund. Οι ενδιαφερόμενοι...