Επιπλέον επιχορήγηση ύψους € 1,45 εκ. στο πρόγραμμα «Active Citizens Fund»

Δελτίο τύπου 10 Ιουνίου 2021

Η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτεντσάιν, δότριες χώρες του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ 2014-2021, γνωστού ως EEA Grants, ανακοινώνουν την κατανομή του αποθεματικού κονδυλίου ύψους 6.146.115 ευρώ στην περαιτέρω στήριξη των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη διαχείριση υδάτινων πόρων, στην υποστήριξη των κοινοτήτων Ρομά και στην ενδυνάμωση της...

Διαγωνισμός «Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία»: Τέταρτο πρακτικό σχετικά με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων

Ανακοίνωση 21 Μαΐου 2021

Σε συνέχεια της προκήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία» στο πλαίσιο του Active citizens fund, αναρτάται το τέταρτο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) σχετικά με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων και την τελική κατάταξη των προσφορών...

Διαγωνισμός «Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία»: Τρίτο πρακτικό σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών

Ανακοίνωση 19 Απριλίου 2021

Σε συνέχεια της προκήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία» στο πλαίσιο του Active citizens fund, αναρτάται το τρίτο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζόμενων.

Βήμα-βήμα η διαδικασία υποβολής αίτησης μικρού έργου σε ένα βίντεο

1 Απριλίου 2021

Η κατάθεση προτάσεων σχετικά με τις δυο ενεργές προσκλήσεις του Active citizens fund για την «Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας» και «Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών» ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021. Για τη διευκόλυνση της υποβολής αίτησης ενός...

Εργαστήριο γνωριμίας οργανώσεων που δρουν στην Ελλάδα, τη Νορβηγία και την Ισλανδία σε θέματα φύλου

Ανακοίνωση 2 Μαρτίου 2021

Με την πρόσκληση του Active citizens fund «Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας» να παραμένει ενεργή, πραγματοποιείται ένα εργαστήριο γνωριμίας, μεταξύ οργανώσεων που δρουν στην Ελλάδα, τη Νορβηγία και την Ισλανδία και ασχολούνται με θέματα φύλου τη Δευτέρα 8 Μαρτίου (12:00 – 14:00). Το πρόγραμμα...

Εργαστήρια Σχεδιασμού Προτάσεων για τις νέες προσκλήσεις του Active citizens fund

Ανακοίνωση 2 Φεβρουαρίου 2021

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow σας προσκαλούν στα εργαστήρια σχεδιασμού προτάσεων χρηματοδότησης για τις νέες προσκλήσεις του προγράμματος Active citizens fund. Τα εργαστήρια είναι ανοιχτά σε οργανώσεις από όλη την Ελλάδα και θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά. Οι δύο νέες προσκλήσεις, συνολικού ύψους €1.505.400 στοχεύουν στην «Προαγωγή της ισότητας των...

Διαγωνισμός «Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία»: Πρακτικά αποσφράγισης προσφορών

Ανακοίνωση 29 Ιανουαρίου 2021

Σε συνέχεια της προκήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία» στο πλαίσιο του Active citizens fund, αναρτώνται τα δύο πρώτα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) σχετικά με τον Έλεγχο Υποβληθέντων Προσφορών, Αποσφράγιση Φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», Αποσφράγιση Φακέλων «Τεχνική Προσφορά»...

Active citizens fund: Νέες προσκλήσεις επιχορήγησης της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα, ύψους € 1,5 εκ.

Δελτίο τύπου 11 Δεκεμβρίου 2020

Διαχειριστής επιχορήγησης το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow, με την ιδιότητα του Διαχειριστή Επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα, το οποίο έχει ήδη διαθέσει πάνω από € 7 εκ. για την ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών, ανακοινώνει 2 νέες προσκλήσεις...

«Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία» Ανοιχτός Διαγωνισμός στο πλαίσιο του Active citizens fund Greece, EEA Grants

Ανακοίνωση 26 Νοεμβρίου 2020

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος «Active Citizens Fund» στην Ελλάδα, σε συνεργασία – κοινοπραξία με το Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη – SolidarityNow», προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση της σύμβασης με τίτλο: «Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην...

Δήλωση συμμετοχής για παροχή σχολίων (feedback) για τις απορριφθείσες αιτήσεις των προσκλήσεων 3 και 4

Ανακοίνωση 17 Νοεμβρίου 2020

Όσοι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών κατέθεσαν αίτηση στο πλαίσιο των προσκλήσεων 3. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, και 4. Προάσπιση των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και δεν επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση, μπορούν να αιτηθούν ανατροφοδότηση της αίτησής τους. Για να προγραμματίσετε τηλεφωνική συνάντηση με τους Διαχειριστές και Διαχειρίστριες του...