ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2023

Active citizens fund: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση πρόσθετων δράσεων επιχορηγούμενων έργων του προγράμματος

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow, με την ιδιότητα του Διαχειριστή Επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα, ανακοινώνουν μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση πρόσθετων δράσεων αποκλειστικά από φορείς υλοποίησης έργων του προγράμματος, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, δότριες χώρες του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ 2014-2021, γνωστού ως EEA Grants, αποφάσισαν, τον Απρίλιο 2023, την επιπλέον επιχορήγηση του προγράμματος Active citizens fund με €1,5 εκ.

Μέρος του ποσού αυτού, καθώς και αναπορρόφητα ποσά από ολοκληρωμένα έργα του προγράμματος, θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση πρόσθετων δράσεων μέσω της σχετικής πρόσκλησης, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την Τετάρτη 31 Μαΐου (17.00 EEST). Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση θα βρείτε εδώ.

Το πρόγραμμα Active citizens fund για την Ελλάδα, ύψους €15 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της Κοινωνίας των Πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.