Ο όρος «ανάπτυξη ικανοτήτων» (capacity building) αναφέρεται στη διαδικασία ενδυνάμωσης μιας οργάνωσης, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας και του κοινωνικού της αντικτύπου, την επίτευξη των στόχων της και την ενίσχυση της βιωσιμότητάς της σε βάθος χρόνου.

Το πρόγραμμα Active citizens fund στην Ελλάδα, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη ικανοτήτων των οργανώσεων της Κοινωνίας του Πολιτών.

Προσφέρει  δωρεάν εργαστήρια και εργαλεία ανάπτυξης ικανοτήτων, που είναι προσβάσιμα σε όλους τους φορείς της  ΚτΠ , ενώ  παράλληλα υλοποιεί το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων, το οποίο απευθύνεται  στους φορείς υλοποίησης έργων του προγράμματος.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα Active citizens fund παρέχει:

(α) Εργαστήρια σχεδιασμού έργων και συγγραφής προτάσεων για το πρόγραμμα
Με την ανακοίνωση κάθε νέας πρόσκλησης ενδιαφέροντος του προγράμματος πραγματοποιείται μία σειρά εργαστηρίων σχεδιασμού και συγγραφής προτάσεων, σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας (ACF Roadshows). Τα εργαστήρια ανακοινώνονται στο Ημερολόγιο της αρχικής σελίδας. Μπορείτε να βρείτε όλο το εκπαιδευτικό υλικό στην ενότητα Downloads, δεξιά στην παρούσα σελίδα. Το βίντεο του εργαστηρίου για τον σχεδιασμό και συγγραφή προτάσεων βρίσκεται επίσης διαθέσιμο εδώ,  και εδώ με υπότιτλους SDH.

(β) Χάρτης Ικανοτήτων MKO

Ο Χάρτης Ικανοτήτων ΜΚΟ αποτελεί ένα online εργαλείο με ελεύθερη πρόσβαση που βοηθά οργανώσεις να αξιολογήσουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους, αναφορικά με την οργανωσιακή τους ανάπτυξη και τη βιωσιμότητά τους. Μπορείτε να το βρείτε, εδώ.

(γ) Ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης παρέχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό ανάπτυξης ικανοτήτων που απευθύνεται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος “Είμαστε όλοι Πολίτες” με χρηματοδότηση του ΕΟΧ περιόδου 2009 – 2014.  Συνδεθείτε στην πλατφόρμα εδώ!

(δ) Εργαλείο δικτύωσης Find your partner! 

Το Find your partner! είναι μία νέα πλατφόρμα, που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών σε ένα σύγχρονο portal και στην ενθάρρυνση των μεταξύ τους συνεργασιών. Μπορούν να εγγραφούν φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών (ΜΚΟ, ΑΜΚΕ, Κοιν.Σ.Επ, σύλλογοι, σωματεία, Ιδρύματα κ.α.), οργανισμοί, επιχειρήσεις, καθώς και δημόσιοι φορείς, όπως Πανεπιστήμια, δήμοι, κ.α. Διαβάστε περισσότερα και κάνετε την εγγραφή σας, εδώ.

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων για τους φορείς υλοποίησης έργων

Όλοι οι φορείς υλοποίησης έργων του προγράμματος  Active citizens fund στην Ελλάδα, έχουν δωρεάν πρόσβαση στο ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων που οργανώνεται από τον Διαχειριστή Επιχορήγησης, μέσω του Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Tο ειδικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει ευκαιρίες εκπαίδευσης, συμβουλευτικής, mentoring και coaching. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το φυλλάδιο του προγράμματος εδώ. Οι δράσεις του ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Ικανοτήτων ανακοινώνονται στο Ημερολόγιο της αρχικής σελίδας, όπως και στην ιστοσελίδα του Social Dynamo.