Ρομά Χωρίς Σύνορα

Ρομά Χωρίς Σύνορα

Ο οργανισμός Ρομά Χωρίς Σύνορα επιδιώκει να αναπληρώσει ένα ουσιαστικό κενό στην πολιτική της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά. Πρωταρχικός στόχος του φορέα υλοποίησης και γνώμονας για τον σχεδιασμό της δραστηριότητάς του, είναι η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων για την ευπαθή ομάδα των...

Φάρος του Κόσμου

Φάρος του Κόσμου

Το κέντρο Νεότητας «Φάρος του κόσμου» είναι ένας χώρος προστασίας και δημιουργικής απασχόλησης των Νέων του Δενδροποτάμου (του μεγαλύτερου οικισμού Ρομά στην Θες/νίκη και την Μακεδονία) που ίδρυσε ο π. Αθηναγόρας Λουκατάρης και λειτουργεί από το 2004 μέχρι σήμερα αποκλειστικά με εθελοντές και δωρεές. Το καλοκαίρι του 2017 απέκτησε...

Οδύσσεια A.M.K.E.

Οδύσσεια A.M.K.E.

Η Οδύσσεια είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υποστηρίζει την πρόσβαση ευάλωτων νέων σε ευκαιρίες απασχόλησης στην κοινωνία. Παρέχει εξατομικευμένη επαγγελματική κατάρτιση και ενίσχυση δεξιοτήτων ζωής σε συνδυασμό με υπηρεσίες απασχολησιμότητας που συνδέουν τους νέους με τον κόσμο της εργασίας και τους δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως τις...

Athens Network of Collaborating Experts (ANCE)

Athens Network of Collaborating Experts (ANCE)

Η ANCE είναι μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα την Αθήνα. Ιδρύθηκε το 1996 από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από τον χώρο της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και της τεχνικής βοήθειας και σήμερα έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών και εθελοντών για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την υποστήριξη...

Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών & Ενηλίκων με Αναπηρία (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) «Ορίζοντες»

Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών & Ενηλίκων με Αναπηρία (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) «Ορίζοντες»

Από το 1997, οι Ορίζοντες συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας των Ανθρώπων με Νοητική Αναπηρία και των οικογενειών τους παρέχοντας δια βίου εκπαίδευση σταθμισμένη στις ανάγκες και στις επιθυμίες τους, υποστήριξη στην αυτόνομη διαβίωσή τους καθώς και υπηρεσίες ένταξης στην αγορά εργασίας. Έχοντας συμπληρώσει υπερ-εικοσαετή πορεία αφοσίωσης και...

ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Η ΑΡΣΙΣ δραστηριοποιείται από το 1992 για την υποστήριξη παιδιών, νέων και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Βασικός στόχος της ΑΡΣΙΣ είναι η εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η κοινωνική προστασία εκείνων που μειονεκτούν κοινωνικά και απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό και...

ANASA – Πολιτιστικό Κέντρο Αφρικάνικης Τέχνης και Πολιτισμών

ANASA – Πολιτιστικό Κέντρο Αφρικάνικης Τέχνης και Πολιτισμών

Το Πολιτιστικό Κέντρο Αφρικάνικης Τέχνης και Πολιτισμών ANASA είναι μια Μη Κερδοσκοπική και Μη-Κυβερνητική Οργάνωση που εργάζεται για την εξάλειψη του ρατσισμού, του αποκλεισμού και των διακρίσεων, την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας και του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των λαών, και την ενδυνάμωση και ένταξη, μέσω της τέχνης και του πολιτισμού,...

Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «Έδρα» – Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων

Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «Έδρα» – Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «Έδρα» – Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων είναι ένας Αστικός Μη Κερδοσκοπικός Συνεταιρισμός που δραστηριοποιείται από το 2001 για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων. Το όραμα του φορέα είναι να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να απολαμβάνουν ένα καλύτερο αύριο,...

Καλλιστώ – Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση

Καλλιστώ – Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση

Η Καλλιστώ – Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή & τη Φύση ιδρύθηκε το 2004 στη Θεσσαλονίκη από επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία & εξειδίκευση σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι βασικοί σκοποί της είναι: 1. Η μελέτη, προστασία & διαχείριση των πληθυσμών και βιοτόπων των μεγάλων σαρκοφάγων, αρκούδας & λύκου και...

Σπέσιαλ Ολύμπικς Ιντερνάτιοναλ – Ελλάς

Σπέσιαλ Ολύμπικς Ιντερνάτιοναλ – Ελλάς

Τα Special Olympics Hellas αποτελούν από το 1988 το Εθνικό Πρόγραμμα της Ελλάδας, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κινήματος των Special Olympics. Είναι ο πιο μεγάλος και ενεργός, αθλητικός και εκπαιδευτικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, που με τις δράσεις του στοχεύει στην ουσιαστική ενδυνάμωση των ατόμων με νοητική αναπηρία,...