Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας με κύριο σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, της ποιότητας ζωής, του επιπέδου καταναλωτικής συνείδησης καθώς και την κοινωνική υπευθυνότητα των καταναλωτών, συστήνεται με πρωτοβουλία των συνδικαλιστικών στελεχών της χώρας και ξεκινά τη λειτουργία της το 2009. Είναι σωματείο καταχωρημένο ως νόμιμα συγκροτημένη Ένωση...

GIVMED

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα τουλάχιστον 34.000.000 κουτιά φαρμάκων λήγουν και πετάγονται στα σκουπίδια, ενώ την ίδια στιγμή περίπου 2.300.000 άνθρωποι ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Το GIVMED είναι το δίκτυο για την δωρεά φαρμάκων που γεννήθηκε τον Μάρτιο 2016 για να γεφυρώσει αυτό το χάσμα. Μέχρι σήμερα...

ThePressProject

Το ThePressProject (TPP) είναι ένα ανεξάρτητο Μέσο ενημέρωσης που πιστεύει ότι η δημοσιογραφία δεν απαντάει μόνο στο δικαίωμα του πολίτη να ξέρει, αλλά στο δικαίωμά του για έναν καλύτερο κόσμο. Δημοσιογραφεί υπέρ των πολιτών και στοχεύει στον έλεγχο της εξουσίας και στην ανάδειξη λύσεων (solution journalism), τηρώντας πάντα τη...

Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας (ΓτΚ), ιδρύθηκαν το 1990 και αποτελούν μία ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση, μέλος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ. Κινητήρια αρχή είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από φύλο, καταγωγή, σεξουαλικό προσανατολισμό, θρησκεία ή ιδεολογία. Κατά συνέπεια, οι ΓτΚ, δρώντας με βάση...

The Green Tank

To Green Tank είναι μία ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική δεξαμενή σκέψης που διαμορφώνει λύσεις πολιτικής για ένα βιώσιμο μέλλον. Οι δράσεις μας αφορoύν στο τρίπτυχο της βιώσιμης ανάπτυξης: περιβάλλον – οικονομία – κοινωνία, με έμφαση στη: Διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων, Αντιμετώπιση και...