ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Η ΑΡΣΙΣ δραστηριοποιείται από το 1992 για την υποστήριξη παιδιών, νέων και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

Βασικός στόχος της ΑΡΣΙΣ είναι η εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η κοινωνική προστασία εκείνων που μειονεκτούν κοινωνικά και απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό και περιθωριοποίηση. Μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων, εθνικών και ευρωπαϊκών, η ΑΡΣΙΣ επιδιώκει:

  • την παραγωγή κοινωνικού έργου που άρει τις συνθήκες του αποκλεισμού.
  • την υποστήριξη των νέων που κινδυνεύουν να βρεθούν ή ήδη βρίσκονται κοινωνικά περιθωριοποιημένοι/ες.
  • την ανάδειξη κοινωνικών προβλημάτων και το σχεδιασμό δράσεων για την αντιμετώπισή τους.
  • την προάσπιση των δικαιωμάτων των νέων και των ευάλωτων πολιτών.
  • την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.
  • τη συνεργασία και δικτύωση με κοινωνικές υπηρεσίες, δημόσιες και μη κυβερνητικές, σε επίπεδο εθνικό, διακρατικό, ευρωπαϊκό και διεθνές.
  • τη δημιουργία υπηρεσιών άμεσης παρέμβασης – βοήθειας και δομών φιλοξενίας και υποστήριξης νέων που μειονεκτούν κοινωνικά και άλλες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες ομάδων (οικογένειες που ζουν στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας, μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, αστέγους, έγκλειστους σε φυλακές, Ρομά), με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης.
  • την υλοποίηση δράσεων και τη βραχυχρόνια φιλοξενία παιδιών που απειλούνται ή πλήττονται από παραμέληση, κακοποίηση, εμπορία (trafficking).

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών