Σύνολο: 128 έργα
Πρόσβαση στα δικαιώματα των Τσιγγάνων Γυναικών και προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών Ρομά

Πρόσβαση στα δικαιώματα των Τσιγγάνων Γυναικών και προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών Ρομά

Φορέας Υλοποίησης: Ρομά Χωρίς Σύνορα

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 8 μήνες

Το έργο με τίτλο «Πρόσβαση στα δικαιώματα των Τσιγγάνων Γυναικών και προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών Ρομά» αφορά στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση των γυναικών Ρομά για τα δικαιώματα τα δικά τους και των παιδιών τους με σκοπό την εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους στην υγεία, την εκπαίδευση και την...

Δράσεις Επιχειρηματικής Ενδυνάμωσης Γυναικών και Νέων Ρομά – ΑΡΟΜΑ Επιχειρηματικότητας

Δράσεις Επιχειρηματικής Ενδυνάμωσης Γυναικών και Νέων Ρομά – ΑΡΟΜΑ Επιχειρηματικότητας

Φορέας Υλοποίησης: Φάρος του Κόσμου

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 7 μήνες

Το έργο «Δράσεις Επιχειρηματικής Ενδυνάμωσης Γυναικών και Νέων Ρομά – ΑΡΟΜΑ Επιχειρηματικότητας», υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τον Φάρο του Κόσμου και βασική ομάδα στόχο τους/τις ΡΟΜΑ κάτοικους του Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη των αναγκών, των προβλημάτων αλλά και...

ROM-Boost: Εργαστήριο Ενδυνάμωσης Ρομά κοινοτήτων

ROM-Boost: Εργαστήριο Ενδυνάμωσης Ρομά κοινοτήτων

Φορέας Υλοποίησης: Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 8 μήνες

Το πρόγραμμα στοχεύει στην κοινωνική και οικονομική ενδυνάμωση Ρομά πληθυσμών στην Αττική μέσω εντατικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Οι περισσότεροι Ρομά πληθυσμοί ανά την επικράτεια παραμένουν αποκλεισμένοι από την ευρύτερη κοινότητα, ορισμένοι χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, διαβιούν σε ακατάλληλες συνθήκες, αντιμετωπίζουν σοβαρή ή ακραία φτώχεια, επισιτιστική επισφάλεια, περιορισμένη πρόσβαση σε...

Ενδυνάμωση και επαγγελματική κατάρτιση νέων εκτός εκπαίδευσης ή εργασίας (NEETs)

Ενδυνάμωση και επαγγελματική κατάρτιση νέων εκτός εκπαίδευσης ή εργασίας (NEETs)

Φορέας Υλοποίησης: Οδύσσεια A.M.K.E.

Σχετική Πρόσκληση: Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 8 μήνες

Η Οδύσσεια έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση που παρέχονται απολύτως δωρεάν προς τις ευπαθείς ομάδες- στόχους. Το σύστημα έχει σταδιακά αναπτυχθεί από το 2016 παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στην ελληνική κοινωνία με βάση την υποστήριξη ιδρυμάτων του εξωτερικού χωρίς καμία κρατική επιχορήγηση....

Ενίσχυση των οργανωτικών και επιχειρησιακών ικανοτήτων της ANCE

Ενίσχυση των οργανωτικών και επιχειρησιακών ικανοτήτων της ANCE

Φορέας Υλοποίησης: Athens Network of Collaborating Experts (ANCE)

Σχετική Πρόσκληση: Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 8 μήνες

To έργο αποτελεί μέρος του συστηματικού σχεδιασμού/προγραμματισμού της ANCE προκειμένου να προσεγγίσει το όραμα και να εκπληρώσει την αποστολής της, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους και δράσεις για την επίτευξή τους (έτσι όπως αυτά περιγράφονται μέσα στο τετραετές στρατηγικό της σχέδιο). Μέσω της επιχορήγησης, ο φορέας θα είναι σε θέση να...

Στρατηγικός Σχεδιασμός ΚΕΕΠΕΑ Ορίζοντες 2022-2025

Στρατηγικός Σχεδιασμός ΚΕΕΠΕΑ Ορίζοντες 2022-2025

Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών & Ενηλίκων με Αναπηρία (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) «Ορίζοντες»

Σχετική Πρόσκληση: Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 8 μήνες

Η διαδικασία του στρατηγικού σχεδίου του ΚΕΕΠΕΑ «Ορίζοντες» ξεκίνησε το Μάιο 2021. Βασίστηκε σε μια περιγραφική και αναλυτική προσέγγιση, μέσω της χρήσης SWOT, για τον εντοπισμό εσωτερικών πλεονεκτημάτων και αδυναμιών και την εξέταση εξωτερικών ευκαιριών και απειλών ως σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδίου. Στα παραπάνω συμπεριελήφθησαν...

Τα Παιδιά Πρώτα και Μπροστά

Τα Παιδιά Πρώτα και Μπροστά

Φορέας Υλοποίησης: ΕΛΙΖΑ – Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού

Σχετική Πρόσκληση: Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 8 μήνες

Με το πολυετές πλάνο, το ΕΛΙΖΑ σχεδιάζει νέες νοσοκομειακές Μονάδες, εκπαίδευση δημοσίων λειτουργών & μικρών παιδιών, αλλά και κινητοποίηση της Πολιτείας για Μηδενική Ανοχή στην παιδική κακοποίηση. Για κάθε δράση και για την ύπαρξή του, είναι απαραίτητοι οι πόροι, που θα το εφοδιάζουν με τεχνογνωσία και τη δυνατότητα να...

Διασφάλιση Θεμελίων και Ανάπτυξης ΑΡΣΙΣ

Διασφάλιση Θεμελίων και Ανάπτυξης ΑΡΣΙΣ

Φορέας Υλοποίησης: ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Σχετική Πρόσκληση: Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 8 μήνες

Το έργο «Διασφάλιση Θεμελίων και Ανάπτυξης ΑΡΣΙΣ» συνεισφέρει σημαντικά στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της οργάνωσης που καλύπτει τα έτη 2022-2024. Η επιχορήγηση θα υποστηρίξει τη διοίκηση της οργάνωσης, μέσω της συνεισφοράς στην στελέχωση των τμημάτων ανάπτυξης και επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, η ενίσχυση του τμήματος ανάπτυξης σχετίζεται με το Στρατηγικό...

Οι άνθρωποι του ΣΜΑΝ

Οι άνθρωποι του ΣΜΑΝ

Φορέας Υλοποίησης: Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων

Σχετική Πρόσκληση: Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 8 μήνες

Η επιχορήγηση συμβάλει στην επίτευξη του πολυετούς στρατηγικού πλάνου του ΣΜΑΝ και ενισχύει υπηρεσίες που αφορούν στη λειτουργία του. Η υποστήριξη των διαδικασιών που αφορούν στη διοίκηση, επιστημονική παρακολούθηση, ενδυνάμωση των ανθρώπινων πόρων ενισχύουν την επίτευξη της αποστολής του που είναι η φροντίδα των παιδιών και νέων σε κατάσταση...

Στο επίκεντρο ο άνθρωπος!

Στο επίκεντρο ο άνθρωπος!

Φορέας Υλοποίησης: Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «Έδρα» – Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων

Σχετική Πρόσκληση: Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 18 μήνες

Στο έργο «Στο επίκεντρο ο άνθρωπος!» ενισχύεται οργανωσιακά η ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ» και οι προβλεπόμενες δράσεις του Στρατηγικού Πλάνου 2022-2024. Μετά από 20χρονη πορεία & εξυπηρέτηση 7.000 ωφελούμενων στοχεύει σε αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών & ανανέωση διαδικασιών, με εισαγωγή νέων μεθόδων & εργαλείων. Η επιχορήγηση δίνει τη δυνατότητα αναβάθμισης του τμήματος...

map