Σύνολο: 113 έργα
Εργαστήριο εκπαιδευτικών της Θράκης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και παιδαγωγικές παρεμβάσεις στη σχολική τάξη

Εργαστήριο εκπαιδευτικών της Θράκης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και παιδαγωγικές παρεμβάσεις στη σχολική τάξη

Φορέας Υλοποίησης: Icon Greece

Σχετική Πρόσκληση: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Η αναγκαιότητα του έργου συνδέεται με την επιτακτική ανάγκη επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της Θράκης όσον αφορά την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Η ελλιπής προώθηση της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας στην εκπαίδευση σε συνδυασμό με τις ανεπαρκείς πολιτικές για την προώθηση της...

Θεμέλιο Συμμετοχής για την Αστεγία

Θεμέλιο Συμμετοχής για την Αστεγία

Φορέας Υλοποίησης: Praksis

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 12 μήνες

Το έργο, διάρκειας 12 μηνών που θα συντονίσει η Praksis έχει ως σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχικότητας στο ζήτημα της έλλειψης στέγης απαντώντας στις προκλήσεις που αφορούν στις ανάγκες: α) Aυξημένης ευαισθητοποίησης και συμμετοχής του γενικού πληθυσμού στα κοινά γενικότερα αλλά και στο ζήτημα της έλλειψης στέγης σε όλες...

Exit through the grocery

Exit through the grocery

Φορέας Υλοποίησης: Κήπος – Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Σχετική Πρόσκληση: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Το έργο «Exit through the grocery» έχει στόχο την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του κοινωνικού συνόλου σχετικά με την έμφυλη βία και ικανοποιεί την ανάγκη για ένα πιο ενεργό και εμπλουτισμένο δίκτυο υποστήριξης των θυμάτων με στόχο την έξοδό τους από τον κύκλο της βίας. Όσο το κίνημα #metoo αποκτά...

Ενεργοί Αποτροπείς και Ενεργοί Παρατηρητές: Προλαμβάνοντας την Έμφυλη Βία στη ζωή των νέων

Ενεργοί Αποτροπείς και Ενεργοί Παρατηρητές: Προλαμβάνοντας την Έμφυλη Βία στη ζωή των νέων

Φορέας Υλοποίησης: Όμιλος για την Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΚΟ)

Σχετική Πρόσκληση: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Το έργο ενισχύει το ρόλο της κοινότητας στην πρόληψη της έμφυλης βίας μεταξύ εφήβων και νεαρών ενηλίκων (15-26 ετών) που λαμβάνει χώρα στο χώρο του Σχολείου και του Πανεπιστημίου, καταπολεμώντας τα φαινόμενα αποσιώπησης και παθητικής στάσης εκ μέρους μαρτύρων/παρισταμένων σε περιστατικά έμφυλης βίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού,...

Ενδυνάμωση γυναικών 65+

Ενδυνάμωση γυναικών 65+

Φορέας Υλοποίησης: People Behind

Σχετική Πρόσκληση: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Η έμφυλη βία στους ηλικιωμένους είναι ένα πεδίο στο οποίο οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οι κρατικές υπηρεσίες δεν έχουν παρέμβει επαρκώς. Ακόμα και η 1η ετήσια έκθεση για τη βία κατά των γυναικών (2020) δεν παρουσιάζει στοιχεία για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ...

Αειθαλία: Ολιστικό πρόγραμμα για τον εθελοντισμό ατόμων τρίτης ηλικίας και την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά

Αειθαλία: Ολιστικό πρόγραμμα για τον εθελοντισμό ατόμων τρίτης ηλικίας και την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά

Φορέας Υλοποίησης: ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα κατά κανόνα περιορίζουν την κοινωνική συμμετοχή τους στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, ενώ έχουν μικρά περιθώρια παράτασης του εργασιακού τους βίου. Και ενώ αποτελούν πολύτιμο κοινωνικό πόρο, περιθωριοποιούνται, βιώνουν αρνητικά στερεότυπα και υιοθετούν παθητικό τρόπο ζωής που αποβαίνει σε βάρος της υγείας τους. Η πρόκληση της...

Red Umbrella Athens – Ενδυναμώνοντας τα άτομα που εργάζονται στο σεξ

Red Umbrella Athens – Ενδυναμώνοντας τα άτομα που εργάζονται στο σεξ

Φορέας Υλοποίησης: Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας Θετική Φωνή

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Ο κοινωνικός στιγματισμός και αποκλεισμός που βιώνουν τα άτομα που εργάζονται στο σεξ είναι κατά βάση αχαρτογράφητος στην Ελλάδα. Η εμπειρία του συλλόγου στο πεδίο συμπίπτει με τη διεθνή βιβλιογραφία πάνω στο θέμα δείχνοντας την πολυδιάστατη φύση του αποκλεισμού αυτού μιας και η σύνδεση με τις διάφορες μειονοτικές ταυτότητες...

Δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας των Οργανώσεων που Δραστηριοποιούνται στην Περίθαλψη Άγριων Ζώων στην Ελλάδα

Δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας των Οργανώσεων που Δραστηριοποιούνται στην Περίθαλψη Άγριων Ζώων στην Ελλάδα

Φορέας Υλοποίησης: Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, ΑΝΙΜΑ

Σχετική Πρόσκληση: Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 18 μήνες

Το έργο έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας τουλάχιστον 12 οργανώσεων και φορέων που ασχολούνται με την περίθαλψη της άγριας ζωής στην Ελλάδα και θα εστιάσει στα παρακάτω προβλήματα: – Μειωμένη επικοινωνία και έλλειψη συντονισμένης δράσης – Απουσία κοινού πλαισίου λειτουργίας και σωστών πρακτικών – Μειωμένες δυνατότητες...

Παρατηρητήριο για την Τέχνη στη Φυλακή «ALL2GATHER»

Παρατηρητήριο για την Τέχνη στη Φυλακή «ALL2GATHER»

Φορέας Υλοποίησης: ΤΡΙ.ΕΝΑ πολιτισμού

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Το Παρατηρητήριο για την Τέχνη στη Φυλακή «ALL2GATHER» έρχεται να καλύψει την ανάγκη δημιουργίας και λειτουργίας ενός δικτύου/αρχείου καλλιτεχνικών και ανθρωπιστικών δράσεων και πρωτοβουλιών που λαμβάνουν χώρα εντός κι εκτός των φυλακών, στο πλαίσιο των ΣΔΕ ή άλλης υποστηρικτικής δομής, υπό μορφή άτυπης εκπαίδευσης ή εθελοντικών προγραμμάτων, αλλά και...

1ο Συνέδριο Νέας Γενιάς του Διαστήματος

1ο Συνέδριο Νέας Γενιάς του Διαστήματος

Φορέας Υλοποίησης: Space Innovation

Σχετική Πρόσκληση: Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διάρκεια Έργου: 4 μήνες

Ζώντας στην 2η Εποχή του Διαστήματος (2nd Space Age), η Ελλάδα έχει γνωρίσει μια πρωτοφανή ανάπτυξη στον Τομέα των Διαστημικών Τεχνολογιών στον πυλώνα της Κοινωνίας των Πολιτών. Από το 2014 έχουν λειτουργήσει ή επαναλειτουργήσει περισσότεροι από 13 μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, φοιτητικές και άτυπες ομάδες που ηγούνται νέοι και έχουν...

map