Σύνολο: 42 έργα
Repower

Repower

Φορέας Υλοποίησης: Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Τα άτομα με αναπηρία δεν είναι μία ομοιογενής ομάδα. Αν και το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο έχει αναγνωρίσει τη σημασία κάλυψης των αναγκών των ατόμων με αναπηρία στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει παραβλέψει ιστορικά την υποομάδα των προσφύγων και μεταναστών με αναπηρία. Αυτή ακριβώς είναι και η ομάδα στόχος...

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Εργαλείο Μέτρησης και Αξιολόγησης  Κοινωνικής Απόδοσης

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Εργαλείο Μέτρησης και Αξιολόγησης Κοινωνικής Απόδοσης

Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ)

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 12 Μήνες

Το έργο θα καλύψει το κενό που υπάρχει για ένα ολιστικό εργαλείο εκτίμησης των κοινωνικών επιπτώσεων έργων, δράσεων και επενδύσεων. Σε ένα κόσμο που αλλάζει λόγω της ψηφιακής τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και των εξελίξεων στη βιοτεχνολογία και σε ένα περιβάλλον που η σημασία της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,...

Υποστήριξη γυναικών πασχουσών από καρκίνο μέσα από την ολοκληρωμένη εκπαίδευση  και ψυχοκοινωνική στήριξη των φροντιστών τους

Υποστήριξη γυναικών πασχουσών από καρκίνο μέσα από την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και ψυχοκοινωνική στήριξη των φροντιστών τους

Φορέας Υλοποίησης: Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 24

Οι ανάγκες φροντίδας των γυναικών που νοσούν από καρκίνο επιβάλλουν την 24ωρη παρακολούθησή τους, εμπλέκοντας άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος ως φροντιστές, που καλούνται να προσφέρουν υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και ψυχολογική υποστήριξη, με αποτέλεσμα τη δική τους σωματική, συναισθηματική, ψυχολογική και οικονομική επιβάρυνση. Η συνθήκη αυτή, σε συνδυασμό με το...

e-ΤΑΛΩΣ: Μηχανισμοί συνηγορίας ηλικιωμένων ασθενών με χρόνιες παθήσεις και των φροντιστών τους

e-ΤΑΛΩΣ: Μηχανισμοί συνηγορίας ηλικιωμένων ασθενών με χρόνιες παθήσεις και των φροντιστών τους

Φορέας Υλοποίησης: Κοινωφελές Σωματείο αρωγής και φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία – Φροντίζω

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Έχει διαπιστωθεί ότι η ύπαρξη ανισοτήτων στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, που σχετίζονται με κοινωνικούς παράγοντες, αλλά και γεωγραφικούς (Εconomou et al, 2016; Zafiropoulou et al, 2017) είναι μεγαλύτερες σε ευπαθείς ομάδες όπως τα άτομα άνω των 65 ετών και με χρόνιες παθήσεις. Η συνηγορία θεωρείται ως η βασική...

Digital Rise (Ψηφιακά Δικαιώματα & Ασφάλεια)

Digital Rise (Ψηφιακά Δικαιώματα & Ασφάλεια)

Φορέας Υλοποίησης: Homo Digitalis

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 5

Η χρήση νέων τεχνολογιών αποτελεί σημαντικό σύμμαχο για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας από τις αρχές επιβολής του νόμου στην Ελλάδα. Ωστόσο, η εν λόγω χρήση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), προκειμένου να προστατεύονται το Δικαίωμα...

Διαδικτυακό εργαλείο εποπτείας παράκτιας ζώνης

Διαδικτυακό εργαλείο εποπτείας παράκτιας ζώνης

Φορέας Υλοποίησης: Διάσωση Ακτής

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 6

Οι νομοθετικές και ρυθμιστικές-λειτουργικές αρμοδιότητες για την παράκτια ζώνη μοιράζονται ανάμεσα σε πολλούς φορείς ενώ η συνεργασία μεταξύ φορέων και Πολιτών δεν είναι πάντα αποδοτική. Οι Πολίτες σπάνια ενημερώνονται έγκαιρα ή αποθαρρύνονται να συμμετέχουν σε διαδικασίες ελέγχου στην λήψη αποφάσεων για α) την διαχείριση δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη και...

Art and Culture Vs Xenophobia

Art and Culture Vs Xenophobia

Φορέας Υλοποίησης: Artifactory

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 9

Το “Art and Culture Vs Xenophobia” συγκροτεί ένα εγχείρημα που με εργαλείο την Τέχνη και τον Πολιτισμό στοχεύει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της ξενοφοβίας και της ρητορικής μίσους που προκαλούν η έλλειψη διάθεσης συμπερίληψης και επίδειξης ανοχής έναντι του Άλλου, του διαφορετικού. Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη δικτύωση,...

Small Buddies

Small Buddies

Φορέας Υλοποίησης: Challedu

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 19

To 2016, απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης(ΕΚΕ) εξέδωσαν μόνο 65 εταιρείες (Ινστ. Εταιρ. Ευθύνης). Παρόλο που από το 2018 τα SDGs(Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης) αποτελούν κορμό της Ευρωπαϊκής πολιτικής, μόνο το 26% ΕΚΕ είναι για κοινωνικούς σκοπούς. Οι μικρές ή νέες οργανώσεις έχουν τη μικρότερη στήριξη(Εθν. Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών,2015). Σύμφωνα με...

Πρακτικές και προοπτικές στις διακρατικές υιοθεσίες

Πρακτικές και προοπτικές στις διακρατικές υιοθεσίες

Φορέας Υλοποίησης: Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 18

Το έργο αφορά τη διακρατική υιοθεσία και σε αυτό το στάδιο μας ενδιαφέρουν οι διαδικασίες που υπάρχουν για την πραγματοποίηση μιας διακρατικής υιοθεσίας. Η Ελλάδα στα μέσα του προηγούμενου αιώνα ήταν χώρα αποστολής παιδιών για υιοθεσία σε χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. Προς το τέλος του 20ου αιώνα...

Σβήνουμε το στίγμα. Στο λόγο μας.

Σβήνουμε το στίγμα. Στο λόγο μας.

Φορέας Υλοποίησης: Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 24

Αναγκαιότητα: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών για την αντιμετώπιση του στιγματιστικού μιντιακού και δημόσιου λόγου, που συμβάλλει στον αποκλεισμό πληθυσμιακών ομάδων και στην διατήρηση των διακρίσεων. Το έργο αξιοποιεί προηγούμενες εργασίες και πρωτοβουλίες, ανανεώνει την υφιστάμενη γνώση έναντι νέων πληθυσμιακών ομάδων, που αποτελούν...

map