Σύνολο: 52 έργα
Health without barriers

Health without barriers

Φορέας Υλοποίησης: Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας»

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 12 μήνες

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, από τις βασικές συνισταμένες για την προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος των κρατουμένων στην υγεία, είναι η απρόσκοπτη πρόσβαση σε διάγνωση/θεραπεία και η εμπιστευτικότητα των προσωπικών ιατρικών δεδομένων. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων «Προμηθέα» και «Θετικής Φωνής» σε 11 σωφρονιστικά καταστήματα, παρατηρήθηκαν περιορισμοί που στέκονται εμπόδια στη...

Η Ιθαγένεια στην Πράξη

Η Ιθαγένεια στην Πράξη

Φορέας Υλοποίησης: Τζενερεΐσον 2.0- Δεύτερη Γενιά/ Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα, την ισότητα και την Ετερότητα – Ιδι έτερο

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Η μεταρρύθμιση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ξεκίνησε το 2010 (Ν. 3838). Το 2013 το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι η κτήση ιθαγένειας με δήλωση για τη δεύτερη γενιά ήταν αντισυνταγματική. Η μεταρρύθμιση ολοκληρώθηκε το 2015 (Ν. 4332) θεμελιώνοντας το δικαίωμα ιθαγένειας. Η διοικητική πρακτική, όμως, δημιουργεί αναιρέσεις στην άσκησή...

ΔΙΔΩ: ενΔυνάµωση της προστασΙας των Δικαιωµάτων των ληπτών υπηρεσιΩν

ΔΙΔΩ: ενΔυνάµωση της προστασΙας των Δικαιωµάτων των ληπτών υπηρεσιΩν

Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ)

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 30 μήνες

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η πανδημία του Covid-19 έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, ενώ επιτείνει την κατάσταση ατόμων που ταλανίζονται ήδη από προβλήματα ψυχικής υγείας. Με την αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες ψυχικής υγείας, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης...

MeLiCo (Media Literacy με την υποστήριξη  του Coaching)

MeLiCo (Media Literacy με την υποστήριξη του Coaching)

Φορέας Υλοποίησης: Ινστιτούτο Πρόληψης και Ανάπτυξης

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Το έργο έχει στόχο την προώθηση της παιδείας στα ΜΜΕ, την εκπαίδευση των πολιτών σχετικά με τη λειτουργία, το περιεχόμενο, την αξία και τα εργαλεία των μέσων. Θα αντιμετωπίσει την έλλειψη εκπαίδευσης στη σωστή χρήση των ΜΜΕ και θα προσφέρει την δυνατότητα ελέγχου της αξιοπιστίας, της ποιότητας της πληροφορίας,...

Πολίτες για το περιβάλλον: Η εκπαίδευση ως εργαλείο αποτελεσματικής συμμετοχής στα κοινά και στη λήψη αποφάσεων

Πολίτες για το περιβάλλον: Η εκπαίδευση ως εργαλείο αποτελεσματικής συμμετοχής στα κοινά και στη λήψη αποφάσεων

Φορέας Υλοποίησης: WWF Ελλάς

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 30 μήνες

Η πανδημία που έπληξε την παγκόσμια κοινότητα κατέστησε σαφές ότι η υγεία του πλανήτη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανθρώπινη υγεία. Η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, ως ζήτημα ζωτικής σημασίας για την ευημερία των πολιτών, στηρίζεται στην περιβαλλοντική δημοκρατία, η οποία προϋποθέτει & προάγει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών...

Sketchbooks 4 Human Rights

Sketchbooks 4 Human Rights

Φορέας Υλοποίησης: Art Hub Athens

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 5 μήνες

Το έργο έγκειται στην αποτύπωση, ανάπτυξη κι εν γένει διερεύνηση των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων μέσω της Τέχνης, με απώτερο σκοπό την δημιουργική τριβή και παραγωγή αξιόλογου δημιουργικού έργου, που να αναδεικνύει τις παθογένειες του σύγχρονου πολίτη, χρησιμοποιώντας την παγκοσμίως κοινά αποδεκτή γλώσσα, των Εικαστικών Τεχνών · δει, των μορφών...

E-nvolved

E-nvolved

Φορέας Υλοποίησης: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κοινωνία Δημοκρατικής Συμμετοχής»

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Διάρκεια Έργου: 6 μήνες

Το έργο θα αντιμετωπίσει τα κυρία προσκόμματα στα κάτωθι: α) Τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά β) Την αποτελεσματική εμπλοκής τους στις δημόσιες συζητήσεις γ) Την ουσιαστική συνεισφορά τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων Τα κύρια προσκόμματα στα παραπάνω είναι αυτά της έλλειψης χρόνου και της έλλειψη γνώσης. Τα προβλήματα...

Στοπ ☹ μου Ανήκει

Στοπ ☹ μου Ανήκει

Φορέας Υλοποίησης: Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «Το Εργαστήρι»

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 12

Η σεξουαλική Κακοποίηση Ανθρώπων με Νοητική Αναπηρία είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα που σοκάρει αλλά γρήγορα ξεχνιέται. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με έκθεση του (2017) καταγγέλλει ότι τα άτομα με αναπηρίες αντιμετωπίζουν 4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θυματοποίησης απ’ ότι ο γενικός πληθυσμός. Επιπρόσθετα, η έρευνα του φαινομένου είναι περιορισμένη. «Το...

Δράσεις Ευαισθητοποίησης για την Εμπορία Ανθρώπων

Δράσεις Ευαισθητοποίησης για την Εμπορία Ανθρώπων

Φορέας Υλοποίησης: Α21 – Καταργώντας την αδικία στον 21ο αιώνα

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 17 μήνες

Το έργο θα συμβάλει στην ενημέρωση του κοινού και των φορέων της χώρας σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα και συγκεκριμένα θα επικεντρωθεί σε δράσεις ενημέρωσης, αφύπνισης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με θέματα εμπορίας ανθρώπων και ευρύτερα με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την αντιμετώπιση του...

Λειτουργία Παρατηρητηρίου Προάσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ρομά και ενδυνάμωση τοπικών κοινοτήτων και εμπλεκόμενων φορέων – ΡΟΜ

Λειτουργία Παρατηρητηρίου Προάσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ρομά και ενδυνάμωση τοπικών κοινοτήτων και εμπλεκόμενων φορέων – ΡΟΜ

Φορέας Υλοποίησης: Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών

Σχετική Πρόσκληση: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διάρκεια Έργου: 20 μήνες

Παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες, οι Ρομά στην Ελλάδα εξακολουθούν να βιώνουν πολλαπλές διακρίσεις, ενώ η τρέχουσα πανδημία του κοροναϊού ανέδειξε για άλλη μια φορά τα δεκάδες προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ρομά, ιδιαίτερα όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και την κατάσταση της υγείας τους. Παρ’...

map