Σύνολο: 2 έργα

Ανοίγοντας την Πρόσβαση στην Υγεία και το Φάρμακο για Όλους

Φορέας Υλοποίησης: Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 24

Το ΕΣΥ υπο-χρηματοδοτείται μετά και την οικονομική κρίση, ενώ οι πολίτες δεν είναι σε θέση να καλύπτουν ιδιωτικά το κόστος της περίθαλψης, με αποτέλεσμα η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας να καθίσταται δυσχερής για το σύνολο του πληθυσμού και ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες, που δεν έχουν την οικονομική...

Προτεραιότητα στη φύση

Φορέας Υλοποίησης: The Green Tank

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 6

Η στοχευμένη εκστρατεία συνηγορίας «Προτεραιότητα στη φύση» της δεξαμενής σκέψης για το περιβάλλον The Green Tank σκοπεύει στην επιρροή του νέου πολιτικού πλαισίου για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, με έμφαση στην Ελλάδα. Η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι μία κρίση που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Είναι απαραίτητο...

map