Σύνολο: 128 έργα
Μονάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης εφήβων και νέων ενηλίκων στη νεοπλασματική ασθένεια

Μονάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης εφήβων και νέων ενηλίκων στη νεοπλασματική ασθένεια

Φορέας Υλοποίησης: Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 12

Η νεοπλασματική ασθένεια στην εφηβεία και στην έναρξη της ενήλικης περιόδου της ζωής του ανθρώπου συναντά την ένταση και την περιπλοκότητα ψυχοκοινωνικών αλλαγών, πρωτόγνωρων για τον ίδιο τον έφηβο/νέο ενήλικα και την οικογένειά του. Αυτό επιφέρει εξαιρετικά μεγάλες δυσκολίες σε θεραπευτικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο για όλους του εμπλεκόμενους και...

Ομάδα εργασιακής επανένταξης

Ομάδα εργασιακής επανένταξης

Φορέας Υλοποίησης: Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 5

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες γνώσεις και στατιστικές ενδείξεις (Γ.Γ.ΕΣΥΕ, 1998-2006) υποδεικνύουν ότι η έλλειψη ευκαιριών πρόσβασης στην τυπική αγορά εργασίας είναι αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, των παρακάτω κύριων συνθηκών και παραγόντων: •Ποσοτική και ποιοτική αναντιστοιχία ανάμεσα στην προσφορά και ζήτηση στην αγορά εργασίας. •Έλλειψη βασικών επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων, λόγω...

Non-profits & Media advocating for good

Non-profits & Media advocating for good

Φορέας Υλοποίησης: HIGGS

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 24

Η συνηγορία διεθνώς αποτελεί σημαντικό εργαλείο της Κοινωνίας των Πολιτών, στην προσπάθειά της να επιφέρει θεσμικές αλλαγές σε κοινωνικά προβλήματα. Στην Ελλάδα και ειδικά στην περιφέρεια, οι δράσεις συνηγορίας είναι είτε περιορισμένες, είτε περιορισμένης αποτελεσματικότητας, με εξαιρέσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και ενίοτε την κοινωνική πρόνοια. Τα αίτια...

ΑΡΧΙΜΙΔΗΣ: Εργαλείο καταγραφής κοινωνικών επιπτώσεων

ΑΡΧΙΜΙΔΗΣ: Εργαλείο καταγραφής κοινωνικών επιπτώσεων

Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ)

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Το έργο θα καλύψει το κενό που υπάρχει για ένα ολιστικό εργαλείο εκτίμησης των κοινωνικών επιπτώσεων έργων, δράσεων και επενδύσεων. Σε ένα κόσμο που αλλάζει λόγω της ψηφιακής τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και των εξελίξεων στη βιοτεχνολογία και σε ένα περιβάλλον που η σημασία της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,...

Θεμελιώνουμε την κοινωνία

Θεμελιώνουμε την κοινωνία

Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 19

Ο στόχος του έργου είναι να υποστηριχθούν και να ενδυναμωθούν τα παιδιά των μειονεκτούντων ομάδων, καθώς και οι οικογένειές τους  για την κοινωνική ενσωμάτωσή τους και την ουσιαστική παραμονή των παιδιών στις σχολικές μονάδες στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου. Στην περιοχή του Θριασίου διαμένει μεγάλος πληθυσμός από οικογένειες που...

Ψηφιακές κοινότητες τρίτης ηλικίας

Ψηφιακές κοινότητες τρίτης ηλικίας

Φορέας Υλοποίησης: Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 11

Το έργο αποσκοπεί στην κατάρτιση 200 ατόμων (60+) στην ασφαλή χρήση χρηματοπιστωτικών προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σε 10 πόλεις της Ελλάδας με μονοήμερα Εργαστηρίων Κατάρτισης (5ώρες) καθώς διαπιστώνεται ότι οι ηλικιωμένοι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στη χρήση των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το μεγαλύτερο ποσοστό είτε κατανοεί το...

Ανοίγοντας την Πρόσβαση στην Υγεία και το Φάρμακο για Όλους

Ανοίγοντας την Πρόσβαση στην Υγεία και το Φάρμακο για Όλους

Φορέας Υλοποίησης: Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 24

Απόρροια της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών μεταξύ άλλων ήταν η δραστική μείωση του μέσου εισοδήματος των πολιτών και η συρρίκνωση του  προϋπολογισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) με αποτέλεσμα την δυσχερή πρόσβαση των πολιτών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.   Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του έργου είναι να συνηγορήσει για την...

Προτεραιότητα στη φύση

Προτεραιότητα στη φύση

Φορέας Υλοποίησης: Green Tank

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 6

Η στοχευμένη εκστρατεία συνηγορίας «Προτεραιότητα στη φύση» της δεξαμενής σκέψης για το περιβάλλον The Green Tank σκοπεύει στην επιρροή του νέου πολιτικού πλαισίου για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, με έμφαση στην Ελλάδα. Η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι μία κρίση που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Είναι απαραίτητο...

map