Θεμελιώνουμε την κοινωνία

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
19
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
88.261,83
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
79.435,64
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική

Ο στόχος του έργου είναι να υποστηριχθούν και να ενδυναμωθούν τα παιδιά των μειονεκτούντων ομάδων, καθώς και οι οικογένειές τους  για την κοινωνική ενσωμάτωσή τους και την ουσιαστική παραμονή των παιδιών στις σχολικές μονάδες στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου.

Στην περιοχή του Θριασίου διαμένει μεγάλος πληθυσμός από οικογένειες που ανήκουν σε κοινωνικά μειονεκτούντες ομάδες όπως Ρομά, μουσουλμάνοι από τη Θράκη, μετανάστες κ.λπ. οι οποίοι αντιμετωπίζουν οξύτατα οικονομικά προβλήματα καθώς και προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού (διακρίσεις λόγω φυλετικής, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής). Οι διακρίσεις που υφίστανται λειτουργούν ως μηχανισμός περιθωριοποίησης. Αναδεικνύοντας, ως καλές πρακτικές τα παιδιά και τις οικογένειες που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο του έργου, απώτερος στόχος είναι η κινητοποίηση της ίδιας της τοπικής κοινωνίας για να σπάσει ο φαύλο κύκλος της περιθωριοποίησης όπου αναπαράγονται συνεχώς νέες γενιές  κοινωνικά αποκλεισμένων ανθρώπων.

Οι δράσεις του έργου στοχεύουν στην ενδυνάμωση των παιδιών και την παροχή πρακτικών εργαλείων, ώστε εντασσόμενα στο δίκτυο του Κέντρου Αγάπης, να πιστέψουν στον εαυτό τους, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να πετύχουν μια θέση ενεργού και συνειδητοποιημένου πολίτη στην κοινωνία πουν ζουν. Περιλαμβάνονται παιδαγωγικές δράσεις, mentoring, επαγγελματικός προσανατολισμός καθώς και δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη του οικογενειακού και οικείου περιβάλλοντος τους, ώστε τα παιδιά να συμπορευτούν με οικογένειες που είναι σύμμαχοι και συνοδοιπόροι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το έργο θα υποστηρίξει συνολικά 60 παιδιά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκουν σε μειονεκτούντες ομάδες, 10 παιδιά Ρομά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και περίπου 210 άτομα από το οικείο περιβάλλον τους.

Το έργο θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας με εταίρο την Career in Progress η οποία θα υποστηρίξει το Στρατηγικό Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό για το κάθε παιδί.