Διμερής Πρωτοβουλία Παίζοντας – Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Δυτικής Νορβηγίας

Φορέας: Παίζοντας ΑΜΚΕ | Χώρα: Ελλάδα

Εταίρος: Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Δυτικής Νορβηγίας | Χώρα: Νορβηγία

Περίοδος υλοποίησης: 28/03/2023 – 31/10/2023

Η πρωτοβουλία αφορά στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με την υποστήριξη του υπαίθριου παιχνιδιού, μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής ιδεών με το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Δυτικής Νορβηγίας. Θα προωθήσει την ενεργό συμμετοχή και τη βιωματική μάθηση στην προσχολική εκπαίδευση και θα διερευνήσει πώς αυτό μπορεί να...

Ένωση Κυριών Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας – Alternative to Violence – Stiftelsen Alternativ til Vold

Φορέας: Ένωση Κυριών Δράμας | Χώρα: Ελλάδα

Εταίρος: Alternative to Violence – Stiftelsen Alternativ til Vold | Χώρα: Νορβηγία

Περίοδος υλοποίησης: 19/03/2023 – 23/03/2023

Η πρωτοβουλία αφορά το εκπαιδευτικό ταξίδι της Ένωσης Κυριών Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας στην Πορτογαλία που έχει ως στόχο την ενίσχυση της δικτύωσης, της ανταλλαγής και της μεταφοράς τεχνολογίας, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών. Το εκπαιδευτικό ταξίδι θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας με εταίρο τη νορβηγική ΜΚΟ «Alternative...

Διμερής Πρωτοβουλία Νεανικό Πλάνο – TVIBIT

Φορέας: Νεανικό Πλάνο | Χώρα: Ελλάδα

Εταίρος: TVIBIT | Χώρα: Νορβηγία

Περίοδος υλοποίησης: 03/12/2022 – 20/12/2022

Το TVIBIT@Mythos Project αφορούσε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι τριών νέων κινηματογραφιστών μαζί με έναν συνοδό από τη Νορβηγία, για να παρακολουθήσουν το 12ο Mythos Project, ένα πολυεθνικό κινηματογραφικό εργαστήρι στο πλαίσιο του 25ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και την 22η Camera Zizanio- Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής...

Open Bike

Φορέας: Αστερίας ΑΜΚΕ | Χώρα: Ελλάδα

Εταίρος: The solidarity association of Starfish / Solidaritetsforeningen Sjøstjerne | Χώρα: Νορβηγία

Περίοδος υλοποίησης: 14/11/2022 – 23/12/2022

Ο Αστερίας, και η ΜΚΟ Solidaritetsforeningen Sjøstjerne από τη Νορβηγία συνεργάστηκαν για το έργο “Open Bike” στη Λέσβο. Στόχος ήταν η προώθηση της αστικής ποδηλασίας και της γενικής γνώσης γύρω από τη χρήση και συντήρηση του ποδηλάτου, η συμμετοχή των προσφύγων και του τοπικού πληθυσμού. Ένας εθελοντής εκπαιδευμένος μηχανικός...

Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου – 1. Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας – Háskóli Íslands, 2. The Root – Association on Women, Alcohol and Addiction

Φορέας: Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου | Χώρα: Ελλάδα

Εταίρος: Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας – Háskóli Íslands | The Root – Association on Women, Alcohol and Addiction | Χώρα: Ισλανδία

Περίοδος υλοποίησης: 01/12/2022 – 31/12/2023

Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου (ΣΜΓΣΗ), το ROOT και το Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας στο πλαίσιο της συνεχούς συνεργασίας τους από το 2016, στοχεύουν στην επίτευξη της παροχής αμοιβαίας εκπαίδευσης στους/στις επαγγελματίες σχετικά με την περίπλοκη και έμφυλη φύση της έλλειψης στέγης των γυναικών και την...

Ένωση Κυριών Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας – Alternative to Violence – Stiftelsen Alternativ til Vold

Φορέας: Ένωση Κυριών Δράμας | Χώρα: Ελλάδα

Εταίρος: Alternative to Violence – Stiftelsen Alternativ til Vold | Χώρα: Νορβηγία

Περίοδος υλοποίησης: 01/10/2022 – 31/10/2022

H πρωτοβουλία αφορoύσε το ταξίδι της Ένωσης Κυριών Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας στη Νορβηγία με σκοπό τη δικτύωση, την ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών, αλλά και τη διεύρυνση του κοινού πεδίου δράσης τους. Το ταξίδι έλαβε χώρα στο Όσλο, με εταίρο τον  φορέα “Alternative to...

ROADWIKI

Φορέας: Σύλλογος Σχολείων Κοινότητας Βικιπαίδειας Ελλάδας | Χώρα: Ελλάδα

Εταίρος: Πανεπιστήμιο του Όσλο – Universitetet i Oslo | Χώρα: Νορβηγία

Περίοδος υλοποίησης: 15/10/2022 – 30/11/2023

Η δράση “Roadwiki” είναι μια καινοτόμος πρωτοβουλία του Συλλόγου Σχολείων Κοινότητας Βικιπαίδειας Ελλάδας. Στόχος της είναι η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για τη διατήρηση και καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς τους. Η παρούσα δράση εστιάζει στην πολιτιστική κληρονομιά της τοπικής κοινωνίας της Τεγέας και υλοποιείται στην Αθήνα και στην Τεγέα...

ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία – The University College for Green Development (Høgskulen for grøn utvikling)

Φορέας: ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία | Χώρα: Ελλάδα

Εταίρος: The University College for Green Development (Høgskulen for grøn utvikling) | Χώρα: Νορβηγία

Περίοδος υλοποίησης: 01/05/2022 – 30/11/2022

Η πρωτοβουλία αυτή στόχευε στη δικτύωση, την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την κυκλική οικονομία και την βιώσιμότητα. Κατά τη διάρκεια της πρωτοβουλίας, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συναντήσεις στην Ελλάδα και τη Νορβηγία. Πραγματοποιήθηκε μια σειρά δραστηριοτήτων που περιλάμβαναν παρουσιάσεις, συζητήσεις, εργαστήρια και δραστηριότητα συμμετοχικού σχεδιασμού.

Γεφυρώνοντας Πλατείες

Φορέας: Victoria Square Project | Χώρα: Ελλάδα

Εταίρος: KRAFT Bergen in Bergen | Χώρα: Νορβηγία

Περίοδος υλοποίησης: 01/10/2021 – 31/10/2022

Η πρωτοβουλία επικεντρώθηκε στη δικτύωση και τη μεταφορά γνώσης, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών για τον προσδιορισμό της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της σύγχρονης τέχνης, της δέσμευσης της κοινότητας και της συμμετοχής στα κοινά. Ο κύριος στόχος ήταν να συνδεθεί ο δημόσιος διάλογος της Market Square στο Bergen και της πλατείας...

Διμερής Πρωτοβουλία Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών «Διοτίμα» – KUN Centre for gender equality

Φορέας: Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών (ΚΓΜΕ) Διοτίμα | Χώρα: Ελλάδα

Εταίρος: KUN Centre for Equality and Diversity | Χώρα: Νορβηγία

Περίοδος υλοποίησης: 01/11/2021 – 31/01/2022

Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο οργανώσεων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με σκοπό την κατάρτιση μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης (e-course) σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση. Σκοπός ήταν να ενισχυθεί το υπάρχον δίκτυο φορέων των δύο χωρών, να ανταλλάξουν και να επικοινωνήσουν καλές και κακές πρακτικές...