Human Rights in the City

Φορέας: Συμβίωση | Χώρα: Ελλάδα

Εταίρος: The European Wergeland Centre | Χώρα: Νορβηγία

Περίοδος υλοποίησης: 20/6/2019- 12/11/2019

Η πρωτοβουλία σκοπεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών. Στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων και η από κοινού προετοιμασία αίτησης στην επικείμενη προκήρυξη του προγράμματος ACF για την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η εμβάθυνση της σχέσης μέσω του σχεδιασμού συγκεκριμένων κοινών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του...

Συμμαχία με φορέα στη Νορβηγία και Συμμετοχή στο 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Ενδο-οικογενειακή Βία, Όσλο 2019

Φορέας: Σύνδεσμος μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου | Χώρα: Ελλάδα

Εταίρος: KUN Centre for Equality and Diversity | Χώρα: Νορβηγία

Περίοδος υλοποίησης: 19/6/2019 – 31/12/2019

Οι δύο οργανισμοί θα συμμετέχουν από κοινού στο 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Ενδοοικογενειακή Βία, στο Όσλο (Σεπτέμβριος 2019). Οι στόχοι της συνάντησης είναι (α) η παρουσίαση 2 θεμάτων – παρουσιάσεων του φορέα, (β) η δικτύωση του φορέα στην Νορβηγία με ομοειδείς φορείς και η (γ) η βιώσιμου χαρακτήρα ανταλλαγή...

Ναι μπορώ!

Φορέας: Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ | Χώρα: Ελλάδα

Εταίρος: Instituttfor anvendt atferdsanalyse AS | Χώρα: Νορβηγία

Περίοδος υλοποίησης: 19/6/2019 – 31/12/2019

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας διμερών σχέσεων, τριμελής ομάδα συνεργατών του συλλόγου ΑΛΜΑ θα μεταβεί στις εγκαταστάσεις του ΙΑΑ στην Νορβηγία, προκειμένου να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων, με στόχο την ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης, εμπειρίας και καλών πρακτικών και την διερεύνηση πρόθεσης...

Διερεύνηση του ενδεχομένου συνεργασίας για υποθέσεις αναγνωρισμένων προσφύγων και αιτούντων άσυλο

Φορέας: Αίτημα | Χώρα: Ελλάδα

Εταίρος: NOAS | Χώρα: Νορβηγία

Περίοδος υλοποίησης: 30/4/2019 – 5/6/2019

Οι δύο οργανώσεις συνεργάζονται εδώ και 10 χρόνια μέσα από σύνταξη εκθέσεων και χειρισμό υποθέσεων, καθώς επίσης μέσω τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών. Μέσα από τη διμερή πρωτοβουλία επιθυμούν να εμβαθύνουν την συνεργασία τους με την ανάληψη κοινών δραστηριοτήτων καθώς και την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας. Ειδικότερα, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει ανταλλαγή...

Play in Education and Public Space

Φορέας: Παίζοντας ΑΜΚΕ | Χώρα: Ελλάδα

Εταίρος: Τμήμα Εκπαίδευσης και Νέων / Δήμος Ρέικιαβικ | Χώρα: Ισλανδία

Περίοδος υλοποίησης: 15/2/2020 – 15/4/2020

Το ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ επισκέφτηκε το Τμήμα Εκπαίδευσης και Νέων  στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τον τρόπο σχεδιασμού των εξωτερικών χώρων παιχνιδιού και τη θέση των παιδιών στον αστικό ιστό, τους τρόπους που οι ενήλικες υποστηρίζουν το παιχνίδι των παιδιών, τις πολιτικές που βρίσκονται σε εφαρμογή,...

Advocacy Now! Strengthening the Greek CSO ecosystem capitalizing on the Norwegian experience.

Φορέας: HIGGS | Χώρα: Ελλάδα

Εταίρος: Norsensus Mediaforum | Χώρα: Νορβηγία

Περίοδος υλοποίησης: 15/2/2020 – 30/5/2020 (extension to fall 2020)

Το έργο θα δικτυώσει την οργάνωση HIGGS (Ελλάδα) και Norsensus Mediaforum (Νορβηγία) για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη μεταφορά της γνώσης, τεχνολογίας, εμπειρίας σχετικά με τη συνηγορία (advocacy) στο χώρο της ΚτΠ, με στόχο να αποκτήσουν οι ΜΚΟ στις δύο χώρες (έμφαση στην Ελλάδα) την τεχνογνωσία για να...

Ανοιχτός διάλογος στην ψυχική υγεία: Μεταφορά σύγχρονων πρακτικών παρέμβασης.

Φορέας: Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) | Χώρα: Ελλάδα

Εταίρος: The solidarity association of Starfish / Solidaritetsforeningen Sjøstjerne | Χώρα: Νορβηγία

Περίοδος υλοποίησης: 7/1/2020 – 31/5/2020 (extension to fall 2020)

Η προτεινόμενη δράση έχει στόχο τη δικτύωση, την ανταλλαγή και τη μεταφορά γνώσης, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών. Η δράση θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα με εταίρο τη δωρήτρια χώρα Νορβηγία. Ο εταίρος εφαρμόζει πρακτικά ως θεραπευτική μέθοδο τον ‘Ανοιχτό Διάλογο’ – ‘Open Dialogue approach’ και κατέχει την κατάλληλη εμπειρία, τεχνογνωσία...

Η τεχνολογία αλλάζει. Μαζί της αλλάζουμε και εμείς.

Φορέας: Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας | Χώρα: Ελλάδα

Εταίρος: Terram Pacis | Χώρα: Νορβηγία

Περίοδος υλοποίησης: 5/11/2019 – 21/2/2020

Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά υλικά είναι πλέον καθιερωμένα αλλά δυσχεραίνουν την εκπαίδευση των ηλικιωμένων, οι οποίοι υστερούν στη χρήση νέων τεχνολογιών και σύγχρονων μέσων διδασκαλίας. Η δράση είχε στόχο την εκπαίδευση δύο (2) Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων/Συγγραφέων Εκπαιδευτικών Υλικών/Εθελοντών της Ε.Ε.Κ.Ε. στη χρήση νέων ψηφιακών μέσων διδασκαλίας, με παράλληλη ανάπτυξη δεξιοτήτων....

Οι Citizens in Action στην Ισλανδία

Φορέας: Citizens in Action | Χώρα: Ελλάδα

Εταίρος: SEEDS – SEE beyonD borderS | Χώρα: Ισλανδία

Περίοδος υλοποίησης: 1/10/2019 – 8/7/2020 (extension due to COVID-19 emergency)

Δύο μέλη των Citizens in Action πραγματοποίησαν επίσκεψη, στην Ισλανδική ΜΚΟ SEEDS με στόχο τη δικτύωση, την ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών και απώτερο σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας των 2 οργανώσεων. Η επίσκεψη έλαβε χώρα στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας από τις 22 μέχρι τις 29...

Το NTNU συναντά τις Γλώσσες χωρίς Σύνορα

Φορέας: Γλώσσες χωρίς Σύνορα | Χώρα: Ελλάδα

Εταίρος: Norwegian University of Science and Technology | Χώρα: Νορβηγία

Περίοδος υλοποίησης: 1/3/2020 – 30/4/2020 (extension to fall 2020)

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης πρωτοβουλίας, οι ιδρυτές του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού Γλώσσες χωρίς Σύνορα ΑΜΚΕ θα επισκεφτούν 3 ερευνητικές ομάδες στο πανεπιστήμιο NTNU στο Τρόντχαϊμ της Νορβηγίας, για 4 μέρες κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, 2020. Ο οργανισμός Γλώσσες χωρίς Σύνορα έχει συσταθεί πρόσφατα, και στοχεύει στη συμπερίληψη προσφύγων, μεταναστών...