Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου – 1. Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας – Háskóli Íslands, 2. The Root – Association on Women, Alcohol and Addiction

ΕΤΑΙΡΟΣ:
Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας – Háskóli Íslands | Χώρα: Ισλανδία The Root – Association on Women, Alcohol and Addiction | Χώρα: Ισλανδία
ΠEΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
01/12/2022 – 31/12/2023

Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου (ΣΜΓΣΗ), το ROOT και το Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας στο πλαίσιο της συνεχούς συνεργασίας τους από το 2016, στοχεύουν στην επίτευξη της παροχής αμοιβαίας εκπαίδευσης στους/στις επαγγελματίες σχετικά με την περίπλοκη και έμφυλη φύση της έλλειψης στέγης των γυναικών και την εκπαίδευσή τους σε προσεγγίσεις τραύματος και φύλου στο θέμα αυτό. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση σε επίπεδο εμπλεκόμενων φορέων και υπευθύνων χάραξης πολιτικής, ώστε αυτή η γνώση να διεισδύσει στο κρατικό σύστημα σε όλα τα επίπεδα.