Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Κρήτη
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου έχει ως σκοπό την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων σε κάθε επίπεδο (εργασιακό, κοινωνικό, οικογενειακό, πολιτικό, οικονομικό κ.τ.λ.), ώστε να εξαλειφθούν οι διακρίσεις και ανισότητες εις βάρος των γυναικών.

Επίσης, έχει ως στόχο να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των γυναικών στην καθημερινότητά τους, αλλά και σε θεσμικό επίπεδο. Μέσω οργανωμένων παρεμβάσεων προσπαθεί να επιτύχει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προάσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών, ανεξαρτήτου εθνικότητας, φυλής και  ηλικίας. Τέλος στοχεύει στην  υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ώστε να τους διασφαλίσει μια καλύτερη ποιότητα ζωής και να τους βοηθήσει να αυξήσουν την  πρόσβασή τους σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά.

Σε πρακτικό επίπεδο, ο φορέας έχει στόχο, μέσα από το έργο του, την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και την λειτουργία δομών προστασίας για γυναίκες και παιδιά θύματα ή που βρίσκονται σε κίνδυνο κακοποίησης, βίας, διάκρισης και κάθε μορφής ανισοτήτων.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Διμερείς πρωτοβουλίες του φορέα