Ένας από τους στόχους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την περίοδο 2014-2021 είναι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ ΜΚΟ στην Ελλάδα και φορέων από τις Δωρήτριες Χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), με σκοπό την προώθηση συνεργασιών, την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών.

Μέσω του Προγράμματος Active Citizens Fund για την Ελλάδα, θα διατεθούν συνολικά 200.000 ευρώ για τη υποστήριξη πρωτοβουλιών διμερούς συνεργασίας.

Με τον όρο διμερής συνεργασία περιγράφεται η διασύνδεση, ανταλλαγή, ενίσχυση της συνεργασίας, και μετάδοση γνώσης, τεχνολογίας, εμπειρίας και καλών πρακτικών μεταξύ ΜΚΟ από την Ελλάδα και άλλων φορέων από τις δωρήτριες χώρες. Η αναζήτηση εταίρων από τις δωρήτριες χώρες πριν ή κατά τη διάρκεια προετοιμασίας μιας πρότασης έργου, η ανάπτυξη της συνεργατικής σχέσης και η από κοινού προετοιμασία της αίτησης με σκοπό να υποβληθεί στις ανοιχτές προσκλήσεις του προγράμματος, συμβάλλουν επίσης στη διμερή συνεργασία.

Η πρόσκληση για την ενίσχυση των Διμερών Σχέσεων  ανακοινώθηκε την 21η Φεβρουαρίου 2019 και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Ιουνίου 2023, 12:00μμ ώρα Ελλάδος, ή μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων κονδυλίων, ανάλογα ποιο από τα δύο συμβεί πρώτα. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για χρηματοδότηση μέσω της Πρόσκλησης για τις Διμερείς Σχέσεις είναι 92.000 ευρώ.

Εκτός από την πρόσκληση για την ενίσχυση των Διμερών Σχέσεων, ο Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος θα διοργανώσει εργαστήρια γνωριμίας κατά την ανακοίνωση των ανοιχτών προσκλήσεων του Προγράμματος, προκειμένου να βοηθήσει στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από την Ελλάδα και των συμμετεχόντων φορέων από τις δωρήτριες χώρες και να συζητηθούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τις προτεραιότητες του Προγράμματος. Το πρώτο εργαστήριο γνωριμίας πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2019, με τη συμμετοχή 5 οργανώσεων από τη Νορβηγία (Norwegian Centre against Racism, Norwegian organization for asylum seekers-NOAS, European Anti-Poverty Network, Fundatum, Norwegian Helsinki Committee και ενός οργανισμού από την Ισλανδία (Icelandic Human Rights Centre).

Τέλος, ο Διαχειριστής Επιχορήγησης θα διοργανώσει συνολικά 5 θεματικά ταξίδια με εκπροσώπους ελληνικών ΜΚΟ, οι οποίοι θα επισκεφτούν ΜΚΟ και άλλους φορείς στις Δωρήτριες Χώρες κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος. Το πρώτο τέτοιο ταξίδι θα πραγματοποιηθεί το 2020.

Το Πρόγραμμα Active Citizens Fund στην Ελλάδα, η Norwegian Helsinki Committee και το Icelandic Human Rights Centre θα διευκολύνουν τις επαφές και τις πρωτοβουλίες συνεργασίας μεταξύ ελληνικών ΜΚΟ και φορέων από τις Δωρήτριες Χώρες.

Με σκοπό να διευκολυνθεί η αναζήτηση πιθανών εταίρων η Norwegian Helsinki Committee έχει δημιουργήσει μια βάση δεδομένων για τις οργανώσεις που ενδιαφέρονται να λάβουν πληροφορίες σχετικά με πιθανούς εταίρους στις δωρήτριες χώρες. Δείτε και εγγραφείτε εδώ