Αθήνα: Facebook για ΜΚΟ – βέλτιστες πρακτικές και δημιουργία περιεχομένου

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 10:00 - 15:00

Αθήνα: Facebook για ΜΚΟ – βέλτιστες πρακτικές και δημιουργία περιεχομένου

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Ένα δια ζώσης σεμινάριο σε συνδυασμό με πρακτική εξάσκηση για ΜΚΟ από την Κατερίνα Δημητρακοπούλου. Το σεμινάριο απευθύνεται σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, υπεύθυνους επικοινωνίας οργανισμών, social media managers και σε όσα μέλη επιθυμούν να κατανοήσουν...

Facebook για ΜΚΟ: βέλτιστες πρακτικές και δημιουργία περιεχομένου

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 10:00 - 13:00

Facebook για ΜΚΟ: βέλτιστες πρακτικές και δημιουργία περιεχομένου

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Ένα διαδικτυακό σεμινάριο σε συνδυασμό με πρακτική εξάσκηση για ΜΚΟ από την Κατερίνα Δημητρακοπούλου. Το webinar απευθύνεται σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, υπεύθυνους επικοινωνίας οργανισμών, social media managers και σε όσα μέλη επιθυμούν να κατανοήσουν περισσότερο...

Εργαζόμενος ή εθελοντής – Συχνές παρανοήσεις & σημεία σύγκλισης

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 14:00 - 17:00

Εργαζόμενος ή εθελοντής – Συχνές παρανοήσεις & σημεία σύγκλισης

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Οργανώσεις και ομάδες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών, πολύ συχνά καλύπτουν λειτουργικές τους ανάγκες αλλά και αρκετές από τις υπηρεσίες τους, μέσω προσφοράς εθελοντών. Ο εθελοντισμός αναγνωρίζεται ως μια σημαντική αξία στη σύγχρονη κοινωνία,...

Τα soft skills της ηγεσίας

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 10:00 - 12:00

Τα soft skills της ηγεσίας

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Με το παρόν εργαστήριο θα διερευνήσουμε τις δεξιότητες ηγεσίας που οφείλουν να καλλιεργήσουν οι ΜΚΟ ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία και να προοδεύουν στις απρόβλεπτες και συχνές μεταβολές και την κινητικότητα του σύγχρονου κόσμου. Πρόκειται για ένα...

Δημιουργώντας Αποτελεσματικές Ομάδες

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 14:00 - 17:00

Δημιουργώντας Αποτελεσματικές Ομάδες

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. “Οι ομάδες έχουν μελετηθεί από πολλούς ερευνητές διαφορετικών επιστημονικών κλάδων. Oι επιμέρους επιστήμονες μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικούς στόχους, επιδιώξεις και μεθοδολογία. Όλοι, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι είναι απαραίτητες για την ανθρώπινη ζωή, αλλά και τη διδακτική και...

Αποτελεσματική Διοίκηση Ομάδας

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 14:00 - 17:00

Αποτελεσματική Διοίκηση Ομάδας

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Το παρόν 3ωρο online σεμινάριο επιδιώκει να ενισχύσει τις γνώσεις των στελεχών ΜΚΟ αναφορικά με δύο πολύ σημαντικές παραμέτρους αποτελεσματικής διοίκησης ομάδων, την ηγεσία και τα συστήματα διαχείρισης απόδοσης. Με το πέρας του σεμιναρίου, θα είστε σε...

Αθήνα – Δημιουργία Συνεργειών για Άσκηση Συνηγορίας & Συνηγορία και Άσκηση Θεσμικής Πίεσης

20/07/2022 10:00 - 17:00

Αθήνα – Δημιουργία Συνεργειών για Άσκηση Συνηγορίας & Συνηγορία και Άσκηση Θεσμικής Πίεσης

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Με το παρόν εργαστήριο θα διερευνήσουμε πώς «χτίζονται» ευρύτερες συνέργειες μεταξύ οργανώσεων και συλλογικοτήτων ή και άλλων θεσμών (ακαδημαϊκός χώρος, τοπική αυτοδιοίκηση, ιδρύματα, κλπ) με σκοπό την επίτευξη στόχων υπέρ των δικαιωμάτων ή τη δημιουργία ευνοϊκότερου περιβάλλοντος,...

Δεξιότητες έρευνας για ΜΚΟ

12/07/2022 14:00 - 17:00

Δεξιότητες έρευνας για ΜΚΟ

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Η Δρ. Αγγελική Καρδαρά μας εισάγει στις Δεξιότητες Έρευνας (Research Skills), απαραίτητες για οργανισμούς προκειμένου να υλοποιήσουν μία ερευνητική πρόταση και σε συνέχεια αυτής να διεξάγουν με επιτυχία αντίστοιχες εκστρατείες (ενημέρωσης, συνηγορίας, εξεύρεσης πόρων κ.ά.). Στο πλαίσιο...

Συνηγορία & άσκηση θεσμικής πίεσης (advocacy & lobbying)

13/07/2022 14:00 - 17:00

Συνηγορία & άσκηση θεσμικής πίεσης (advocacy & lobbying)

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Με το παρόν εργαστήριο επιχειρούμε μια πιο συστηματοποιημένη προσέγγιση σε ζητήματα συνηγορίας και διεργασιών γύρω από αυτά, όπως τα συναντάμε σε μια οργάνωση της κοινωνίας πολιτών. Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι να υπάρξει μια πιο ομοιογενής γνώση...

Δημιουργία συνεργειών για άσκηση συνηγορίας (advocacy)

14/07/2022 14:00 - 17:00

Δημιουργία συνεργειών για άσκηση συνηγορίας (advocacy)

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Με το παρόν εργαστήριο θα διερευνήσουμε πώς «χτίζονται» ευρύτερες συνέργειες μεταξύ οργανώσεων και συλλογικοτήτων ή και άλλων θεσμών (ακαδημαϊκός χώρος, τοπική αυτοδιοίκηση, ιδρύματα, κλπ) με σκοπό την επίτευξη στόχων υπέρ των δικαιωμάτων ή τη δημιουργία ευνοϊκότερου περιβάλλοντος,...