Υβριδικό μοντέλο εργασίας για ΜΚΟ: τηλεργασία & γραφείο

Τρίτη 26 Οκτωβρίου 10:00 - 16:00

Υβριδικό μοντέλο εργασίας για ΜΚΟ: τηλεργασία & γραφείο

Το σεμινάριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Υβριδικό μοντέλο εργασίας για ΜΚΟ: προκλήσεις και αντιμετώπιση της νέας πραγματικότητας Μετά τη «βίαιη» εισαγωγή της online εργασίας λόγω πανδημίας, γίνονται ολοένα και περισσότερες συζητήσεις για τις αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον και την υιοθέτηση νέων μοντέλων εργασίας με στόχο τη...

Διαχείριση Συγκρούσεων & Επαγγελματική Εξουθένωση (Burn Out)

27 Οκτωβρίου 2021 10:00 - 16:00

Διαχείριση Συγκρούσεων & Επαγγελματική Εξουθένωση (Burn Out)

Το σεμινάριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Η Ελισάβετ Γεωργίου μας βοηθά να βρούμε τις απαντήσεις σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε οργανισμού. Μέσα από βιωματικές ασκήσεις οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν τους προβληματισμούς, αλλά και τις καλές πρακτικές που έχουν εφαρμόσει, ενώ θα μάθουν τεχνικές...

Συμβουλευτική σε Νομικά Ζητήματα

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 15:00 - 17:00

Συμβουλευτική σε Νομικά Ζητήματα

Οι θεματικές τις οποίες θα καλύψουν οι συγκεκριμένες ατομικές συνεδρίες, αφορούν σε ζητήματα εταιρικού δικαίου και ειδικότερα στη διαδικασία σύστασης ΑΜΚΕ, συλλόγων, σωματείων και εν γένει μη κερδοσκοπικών εταιριών, συμβουλές επί της διαμορφώσεως του καταστατικού τους, των εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων των εταίρων και δη ζητήματα ευθύνης μελών της...

Συμβουλευτική σε λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα ΜΚΟ

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 15:00 - 17:00

Συμβουλευτική σε λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα ΜΚΟ

Ποια η φορολογία των εταιριών με μη κερδοσκοπικό σκοπό; Τι πρέπει να προσέχω στην τήρηση βιβλίων; Τι απαιτήσεις έχει η οικονομική διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων;  Η  Quantum Business & IT Solutions ειδικεύεται σε θέματα όπως: σύσταση επιχειρήσεων, τήρηση λογιστικών βιβλίων Β’ & Γ’ κατηγορίας, φοροτεχνική συμβουλευτική & υποστήριξη φυσικών & νομικών προσώπων, διεθνή...

Συμβουλευτική σε Νομικά Ζητήματα

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 15:00 - 17:00

Συμβουλευτική σε Νομικά Ζητήματα

Οι θεματικές τις οποίες θα καλύψουν οι συγκεκριμένες ατομικές συνεδρίες, αφορούν σε ζητήματα εταιρικού δικαίου και ειδικότερα στη διαδικασία σύστασης ΑΜΚΕ, συλλόγων, σωματείων και εν γένει μη κερδοσκοπικών εταιριών, συμβουλές επί της διαμορφώσεως του καταστατικού τους, των εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων των εταίρων και δη ζητήματα ευθύνης μελών της...

Συνέργειες της Κοινωνίας των Πολιτών με τον Δημόσιο Τομέα

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 14:00 - 18:00

Συνέργειες της Κοινωνίας των Πολιτών με τον Δημόσιο Τομέα

Το σεμινάριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Περιγραφή Το παρόν εργαστήριο στοχεύει στο να εξοικειώσει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με τον δημόσιο τομέα. Η εξοικείωση περιλαμβάνει την περιγραφή των διαφορετικών συνεργασιών που μπορούν φορείς της ΚτΠ να έχουν με δήμους, περιφέρειες και υπουργεία, την...

Χτίζοντας συνέργειες για αποτελεσματική συνηγορία

29 Σεπτεμβρίου 2021 14:00 - 18:00

Χτίζοντας συνέργειες για αποτελεσματική συνηγορία

Το σεμινάριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Με το παρόν εργαστήριο επιχειρούμε μια πιο συστηματοποιημένη προσέγγιση σε ζητήματα συνηγορίας και διεργασιών γύρω από αυτά, όπως τα συναντάμε σε μια οργάνωση της κοινωνίας πολιτών. Παράλληλα θα διερευνήσουμε πώς «χτίζονται» ευρύτερες συνέργειες μεταξύ οργανώσεων και συλλογικοτήτων, με σκοπό...

Τεχνικές συνηγορίας για ΜΚΟ

28 Σεπτεμβρίου 2021 14:00 - 18:00

Τεχνικές συνηγορίας για ΜΚΟ

Το σεμινάριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Με το παρόν εργαστήριο επιχειρούμε μια πιο συστηματοποιημένη προσέγγιση σε ζητήματα συνηγορίας και διεργασιών γύρω από αυτά, όπως τα συναντάμε σε μια οργάνωση της κοινωνίας πολιτών. Παράλληλα θα διερευνήσουμε πώς «χτίζονται» ευρύτερες συνέργειες μεταξύ οργανώσεων και συλλογικοτήτων, με σκοπό...

Δεξιότητες Έρευνας

Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 14:00 - 18:00

Δεξιότητες Έρευνας

Το σεμινάριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Η Δρ Αγγελική Καρδαρά μας εισάγει στις Δεξιότητες Έρευνας (Research Skills), απαραίτητες για οργανισμούς προκειμένου να υλοποιήσουν μία ερευνητική πρόταση και σε συνέχεια αυτής να διεξάγουν με επιτυχία αντίστοιχες εκστρατείες (ενημέρωσης, συνηγορίας, εξεύρεσης πόρων κ.ά.). Θα γίνει ειδική ενημέρωση...

Συμβουλευτική σε λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα ΜΚΟ

Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 15:00 - 17:00

Συμβουλευτική σε λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα ΜΚΟ

Ποια η φορολογία των εταιριών με μη κερδοσκοπικό σκοπό; Τι πρέπει να προσέχω στην τήρηση βιβλίων; Τι απαιτήσεις έχει η οικονομική διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων;  Η  Quantum Business & IT Solutions ειδικεύεται σε θέματα όπως: σύσταση επιχειρήσεων, τήρηση λογιστικών βιβλίων Β’ & Γ’ κατηγορίας, φοροτεχνική συμβουλευτική & υποστήριξη φυσικών & νομικών προσώπων, διεθνή...