Στρατηγικός Σχεδιασμός για Οργανώσεις με σχετική εμπειρία

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 10:00 - 14:00

Στρατηγικός Σχεδιασμός για Οργανώσεις με σχετική εμπειρία

Δομή Ο Στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί θεμελιώδη διαδικασία για κάθε Οργάνωση προκειμένου να καθορίσει και να υλοποιήσει την στρατηγική της, ή να λάβει αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των πόρων της (ανθρώπινων και υλικών) και να επιτύχει την πραγματοποίηση του οράματος της. Ο στρατηγικός σχεδιασμός ασχολείται με τουλάχιστον μία από τις τρεις βασικές ερωτήσεις:...

Ο ρόλος της ηγεσίας στη διαχείριση ομάδων και ΜΚΟ

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 10:00 - 14:00

Ο ρόλος της ηγεσίας στη διαχείριση ομάδων και ΜΚΟ

Οι  άνθρωποι των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών αντιμετωπίζουν καθημερινά σημαντικές προκλήσεις, μια από τις οποίες είναι το πως να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις ομάδες τους αλλά και το πως να τις επιβραβεύουν. Προβληματίζονται επίσης αρκετές φορές για το εάν διαθέτουν τις δεξιότητες (hard & soft skills) που χρειάζεται ένας ηγέτης, για...

Βία και Παρενόχληση στο χώρο εργασίας: Απειλή ή Πραγματικότητα

Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 14:00 - 17:00

Βία και Παρενόχληση στο χώρο εργασίας: Απειλή ή Πραγματικότητα

Δομή Σεμιναρίου Στο σεμινάριο, με διαδραστικό τρόπο και βιωματικές ασκήσεις, πρόκειται να αναλυθούν τα παρακάτω ζητήματα: Τι σημαίνει παρενόχληση και ποιες μορφές μπορεί να έχει στο χώρο εργασίας Πως αναπτύσσουμε δεξιότητες να αναγνωρίζουμε συμπεριφορές που στοχεύουν στη δική μας παρενόχληση ή στην παρενόχληση των συναδέλφων μας και να εφαρμόζουμε...

Data & information security για ΜΚΟ

Τρίτη 18 Ιουλίου 2023 10:00 - 12:00

Data & information security για ΜΚΟ

Ένα διαδραστικό σεμινάριο διάρκειας δύο ωρών για την Ασφάλεια Δεδομένων/Πληροφοριών που προορίζεται για ΜΚΟ. Εξερευνήστε τα ζωτικά στοιχεία της ασφάλειας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης αναγνώρισης απειλών, της ταξινόμησης των δεδομένων, των βέλτιστων πρακτικών προστασίας, των μέτρων ασφάλειας online και offline, της αντίδρασης σε περιστατικά και της εκπαίδευσης του προσωπικού. Μέσα από...

GDPR για ΜΚΟ

Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023 10:00 - 13:00

GDPR για ΜΚΟ

Δομή Σεμιναρίου Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που ανακύπτουν από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τους κινδύνους από την μη συμμόρφωση και τις πιθανές επιπτώσεις μίας ενδεχόμενης...

Συνέργειες για Άσκηση Συνηγορίας & Άσκηση Θεσμικής Πίεσης

Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 10:00 - 17:00

Συνέργειες για Άσκηση Συνηγορίας & Άσκηση Θεσμικής Πίεσης

Με το παρόν εργαστήριο θα διερευνήσουμε πώς «χτίζονται» ευρύτερες συνέργειες μεταξύ οργανώσεων και συλλογικοτήτων ή και άλλων θεσμών (ακαδημαϊκός χώρος, τοπική αυτοδιοίκηση, ιδρύματα, κλπ) με σκοπό την επίτευξη στόχων υπέρ των δικαιωμάτων ή τη δημιουργία ευνοϊκότερου περιβάλλοντος, ώστε οι δράσεις συνηγορίας να είναι πιο αποτελεσματικές. Ο σκοπός του εργαστηρίου...

Λογοδοσία και Διαφάνεια: Θωρακίζοντας τον οργανισμό και το έργο μας

Τρίτη 27 Ιουνίου 2023 10:00 - 13:00

Λογοδοσία και Διαφάνεια: Θωρακίζοντας τον οργανισμό και το έργο μας

Η κοινωνία των πολιτών στην χώρα μας έχει πολλές φορές βρεθεί στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου για ζητήματα, εικαζόμενης ή διαπιστωμένης, διαφθοράς, αναντιστοιχίας λόγων και πράξεων ή κακών εσωτερικών πρακτικών. Η υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών για την λογοδοσία και τη διαφάνεια είναι η μόνη πραγματική ασπίδα για τους μη-κυβερνητικούς...

Ηράκλειο: Λογοδοσία και Διαφάνεια – Θωρακίζοντας τον οργανισμό και το έργο μας

Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023 11:00 - 14:00

Ηράκλειο: Λογοδοσία και Διαφάνεια – Θωρακίζοντας τον οργανισμό και το έργο μας

Η κοινωνία των πολιτών στην χώρα μας έχει πολλές φορές βρεθεί στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου για ζητήματα, εικαζόμενης ή διαπιστωμένης, διαφθοράς, αναντιστοιχίας λόγων και πράξεων ή κακών εσωτερικών πρακτικών. Η υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών για την λογοδοσία και τη διαφάνεια είναι η μόνη πραγματική ασπίδα για τους μη-κυβερνητικούς...

Ηράκλειο: Ο κύκλος του Δωρητή

Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 10:00 - 17:00

Ηράκλειο: Ο κύκλος του Δωρητή

Το 80% των εσόδων μας προέρχεται από το 20% των δωρητών μας, αυτών που βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας των δωρητών ενός οργανισμού, δηλαδή τους μεγάλους δωρητές. Παρόλο που οι μεγάλοι δωρητές είναι τόσο σημαντικοί, πολλοί οργανισμοί δυσκολεύονται να προσελκύσουν και να διατηρήσουν μεγάλες δωρεές, συχνά με ρίσκο την...

Ηράκλειο: Αναπτύσσοντας το όραμα και τη στρατηγική

Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 10:00 - 17:00

Ηράκλειο: Αναπτύσσοντας το όραμα και τη στρατηγική

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη ΜΚΟ καθώς και σε άτυπες ομάδες με κοινωφελή δράση, που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στον σχεδιασμό μιας μακροπρόθεσμης και ρεαλιστικής στρατηγικής που αξιοποιεί το δυναμικό της ομάδας. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν την διαδικασία της κατάρτισης πλάνου ενεργειών που να ανταποκρίνεται το...