GDPR στις ΜΚΟ

15/04/2021 14:00 - 18:00

GDPR στις ΜΚΟ

Το σεμινάριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις της 3ης και της 4ης πρόσκλησης του προγράμματος Active Citizens Fund. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή στην Προστασία και Επεξεργασία των Προσωπικών και ιδιαίτερα Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων από τους Άγγελο Ευτυχίδη και Ελένη Πίτσα. Σ’ αυτό το πλαίσιο, θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε...

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού: δημιουργώντας αποτελεσματικές ομάδες

01/01/1970, 20/04/2021 14:00 - 18:00

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού: δημιουργώντας αποτελεσματικές ομάδες

Το εργαστήριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις της 3ης και 4ης πρόσκλησης του προγράμματος Active citizens fund. “Οι ομάδες έχουν μελετηθεί από πολλούς ερευνητές διαφορετικών επιστημονικών κλάδων. Oι επιμέρους επιστήμονες μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικούς στόχους, επιδιώξεις και μεθοδολογία. Όλοι, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι είναι απαραίτητες για την ανθρώπινη ζωή, αλλά...

Εσωτερικές Διαδικασίες & Μέτρηση Αποδοτικότητας

13/04/2021 14:00 - 18:00

Εσωτερικές Διαδικασίες & Μέτρηση Αποδοτικότητας

Το εργαστήριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις της 3ης και 4ης πρόσκλησης του προγράμματος Active citizens fund. Όπως κάθε οργανισμός, έτσι και η Μη Κυβερνητική Οργάνωση, προκειμένου να ζήσει, ν’ ανταποκριθεί στην αποστολή της και να πετύχει τους στόχους της, πρέπει να έχει  μια δομή με συγκεκριμένες επιχειρησιακές λειτουργίες. Κάθε...

Συμβουλευτική σε Νομικά Ζητήματα

26/04/2021 15:00 - 17:00

Συμβουλευτική σε Νομικά Ζητήματα

Οι θεματικές τις οποίες θα καλύψουν οι συγκεκριμένες συνεδρίες, αφορούν σε ζητήματα εταιρικού δικαίου και ειδικότερα στη διαδικασία σύστασης ΑΜΚΕ, συλλόγων, σωματείων και εν γένει μη κερδοσκοπικών εταιριών, συμβουλές επί της διαμορφώσεως του καταστατικού τους, των εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων των εταίρων και δη ζητήματα ευθύνης μελών της Διοίκησης,...

Συμβουλευτική σε λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα ΜΚΟ

19/04/2021 15:00 - 17:00

Συμβουλευτική σε λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα ΜΚΟ

Ποια η φορολογία των εταιριών με μη κερδοσκοπικό σκοπό; Τι πρέπει να προσέχω στην τήρηση βιβλίων; Τι απαιτήσεις έχει η οικονομική διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων;  Η  Quantum Business & IT Solutions ειδικεύεται σε θέματα όπως: σύσταση επιχειρήσεων, τήρηση λογιστικών βιβλίων Β’ & Γ’ κατηγορίας, φοροτεχνική συμβουλευτική & υποστήριξη φυσικών & νομικών προσώπων, διεθνή...

Συμβουλευτική σε Νομικά Ζητήματα

29/03/2021 15:00 - 17:00

Συμβουλευτική σε Νομικά Ζητήματα

Οι θεματικές τις οποίες θα καλύψουν οι συγκεκριμένες συνεδρίες, αφορούν σε ζητήματα εταιρικού δικαίου και ειδικότερα στη διαδικασία σύστασης ΑΜΚΕ, συλλόγων, σωματείων και εν γένει μη κερδοσκοπικών εταιριών, συμβουλές επί της διαμορφώσεως του καταστατικού τους, των εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων των εταίρων και δη ζητήματα ευθύνης μελών της Διοίκησης,...

Συμβουλευτική σε λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα ΜΚΟ

19/03/2021 15:00 - 17:00

Συμβουλευτική σε λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα ΜΚΟ

Ποια η φορολογία των εταιριών με μη κερδοσκοπικό σκοπό; Τι πρέπει να προσέχω στην τήρηση βιβλίων; Τι απαιτήσεις έχει η οικονομική διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων;  Η  Quantum Business & IT Solutions ειδικεύεται σε θέματα όπως: σύσταση επιχειρήσεων, τήρηση λογιστικών βιβλίων Β’ & Γ’ κατηγορίας, φοροτεχνική συμβουλευτική & υποστήριξη φυσικών & νομικών προσώπων, διεθνή...

Αναπτύσσοντας τη στρατηγική της επιτυχίας

24/03/2021 14:00 - 18:00

Αναπτύσσοντας τη στρατηγική της επιτυχίας

Το εργαστήριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις της 3ης και 4ης πρόσκλησης του προγράμματος Active citizens fund, που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στον σχεδιασμό μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής που ταυτόχρονα να είναι ρεαλιστική, να αξιοποιεί το δυναμικό της ομάδας και να υπηρετεί το όραμα και τον σκοπό της. Η θεματική...

Θέτοντας το Όραμα, την Αποστολή, τους Στόχους και τις Αξίες μιας ΜΚΟ

18/03/2021 14:00 - 18:00

Θέτοντας το Όραμα, την Αποστολή, τους Στόχους και τις Αξίες μιας ΜΚΟ

Το εργαστήριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις της 3ης και 4ης πρόσκλησης του προγράμματος Active citizens fund. Το να έχει ξεκάθαρα τα παραπάνω μια οργάνωση, τη βοηθά να δημιουργήσει την επίσημη ταυτότητά της όσον αφορά την προβολή της (ιστοσελίδα, social media), την παρουσίασή της σε χρηματοδότες, την κινητοποίηση εθελοντών και...

Επανάληψη: Σχεδιασμός Προτάσεων για το πρόγραμμα Active citizens fund: Πρόσκληση «Ανάπτυξη Δικτύων»

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 10:00 - 13:00

Επανάληψη: Σχεδιασμός Προτάσεων για το πρόγραμμα Active citizens fund: Πρόσκληση «Ανάπτυξη Δικτύων»

Σχεδιασμός προτάσεων για την πρόσκληση «Ανάπτυξη Δικτύων» - Για οργανώσεις με αντίστοιχη εμπειρία σε χρηματοδοτικά προγράμματα - Αιτήσεις επιχορήγησης από € 5.001 έως €80.000