Χτίζοντας συνέργειες για αποτελεσματική συνηγορία

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 13:00 - 17:00

Χτίζοντας συνέργειες για αποτελεσματική συνηγορία

Περιγραφή: Με το παρόν εργαστήριο επιχειρούμε μια πιο συστηματοποιημένη προσέγγιση σε ζητήματα συνηγορίας και διεργασιών γύρω από αυτά, όπως τα συναντάμε σε μια οργάνωση της κοινωνίας πολιτών. Παράλληλα θα διερευνήσουμε πώς «χτίζονται» ευρύτερες συνέργειες μεταξύ οργανώσεων και συλλογικοτήτων, με σκοπό την επίτευξη στόχων υπέρ των δικαιωμάτων ή την επίτευξη...

Τεχνικές Συνηγορίας (advocacy) για ΜΚΟ

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 13:00 - 17:00

Τεχνικές Συνηγορίας (advocacy) για ΜΚΟ

Περιγραφή: Με το παρόν εργαστήριο επιχειρούμε μια πιο συστηματοποιημένη προσέγγιση σε ζητήματα συνηγορίας και διεργασιών γύρω από αυτά, όπως τα συναντάμε σε μια οργάνωση της κοινωνίας πολιτών. Παράλληλα θα διερευνήσουμε πώς «χτίζονται» ευρύτερες συνέργειες μεταξύ οργανώσεων και συλλογικοτήτων, με σκοπό την επίτευξη στόχων υπέρ των δικαιωμάτων ή την επίτευξη...

Συμβουλευτική σε Νομικά Ζητήματα

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 15:00 - 17:00

Συμβουλευτική σε Νομικά Ζητήματα

Περιγραφή: Οι θεματικές τις οποίες θα καλύψουν οι συγκεκριμένες συνεδρίες, αφορούν σε ζητήματα εταιρικού δικαίου και ειδικότερα στη διαδικασία σύστασης ΑΜΚΕ, συλλόγων, σωματείων και εν γένει μη κερδοσκοπικών εταιριών, συμβουλές επί της διαμορφώσεως του καταστατικού τους, των εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων των εταίρων και δη ζητήματα ευθύνης μελών της...

Συμβουλευτική σε λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα ΜΚΟ

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 14:00 - 17:00

Συμβουλευτική σε λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα ΜΚΟ

Ποια η φορολογία των εταιριών με μη κερδοσκοπικό σκοπό; Τι πρέπει να προσέχω στην τήρηση βιβλίων; Τι απαιτήσεις έχει η οικονομική διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων;  Η  Quantum Business & IT Solutions ειδικεύεται σε θέματα όπως: σύσταση επιχειρήσεων, τήρηση λογιστικών βιβλίων Β’ & Γ’ κατηγορίας, φοροτεχνική συμβουλευτική & υποστήριξη φυσικών & νομικών προσώπων, διεθνή...

Δεξιότητες Έρευνας

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 14:00 - 18:00

Δεξιότητες Έρευνας

Περιγραφή: Η Δρ Αγγελική Καρδαρά μας εισάγει στις Δεξιότητες Έρευνας (Research Skills), απαραίτητες για οργανισμούς προκειμένου να υλοποιήσουν μία ερευνητική πρόταση και σε συνέχεια αυτής να διεξάγουν με επιτυχία αντίστοιχες εκστρατείες (ενημέρωσης, συνηγορίας, εξεύρεσης πόρων κ.ά.). Θα γίνει ειδική ενημέρωση και ανάλυση των Μεθόδων Έρευνας (Research Methods) και των...

Συμβουλευτική Οικονομικός Απολογισμός Έργου

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 12:00 - 14:00

Συμβουλευτική Οικονομικός Απολογισμός Έργου

Περιγραφή Ενόψει του τέλους του τρέχοντος οικονομικού έτους και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής θεματικής του μήνα Δεκεμβρίου (Αξιολόγηση και Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου), οι συνεδρίες θα δώσουν έμφαση στην απάντηση ερωτημάτων που σχετίζονται με τον οικονομικό απολογισμό και τις οικονομικές αναφορές έργου ΜΚΟ, καθώς και έτους. Στο μέτρο των διαθέσιμων...

Συμβουλευτική σε Νομικά Ζητήματα

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 12:00 - 14:00

Συμβουλευτική σε Νομικά Ζητήματα

Οι θεματικές, τις οποίες θα καλύψουν οι συγκεκριμένες συνεδρίες, αφορούν ζητήματα εταιρικού δικαίου και ειδικότερα τη διαδικασία σύστασης ΑΜΚΕ, συλλόγων, σωματείων και εν γένει μη κερδοσκοπικών εταιριών, συμβουλές επί της διαμορφώσεως του καταστατικού τους, των εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων των εταίρων και δη ζητήματα ευθύνης μελών ΔΣ, υποχρεώσεις ασφάλισης...

Συμβουλευτική στην Αναφορά Έργου (Reporting)

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 11:00 - 13:00

Συμβουλευτική στην Αναφορά Έργου (Reporting)

Η αξία ενός έργου στον μη κερδοσκοπικό τομέα, δεν εξαντλείται κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του, αλλά αποτυπώνεται στην έκθεση αναφοράς του. Οι εκθέσεις αναφοράς (εκθέσεις πεπραγμένων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και απολογιστική έκθεση μετά την ολοκλήρωσή του), είναι φυσικά το μέσο λογοδοσίας μιας οργάνωσης προς τον χρηματοδότη...

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων (Μ&Ε)

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 14:00 - 18:00

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων (Μ&Ε)

Περιγραφή Στο σεμινάριο της Γλυκερίας Αράπη θα δούμε πώς μπορούμε να ‘χτίσουμε’ ένα συμμετοχικό πλάνο Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Έργου (Monitoring & Evaluation plan), ποιες είναι εκείνες οι μέθοδοι και τα εργαλεία που μας βοηθούν να συλλέξουμε ουσιαστικά δεδομένα, και πώς το M&E πλάνο μας (πρέπει να) συνδέεται με το σχεδιασμό...

Νομική Συμβουλευτική

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 15:00 - 17:00

Νομική Συμβουλευτική

Οι θεματικές, τις οποίες θα καλύψουν οι συγκεκριμένες συνεδρίες, αφορούν ζητήματα εταιρικού δικαίου και ειδικότερα τη διαδικασία σύστασης ΑΜΚΕ, συλλόγων, σωματείων και εν γένει μη κερδοσκοπικών εταιριών, συμβουλές επί της διαμορφώσεως του καταστατικού τους, των εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων των εταίρων και δη ζητήματα ευθύνης μελών ΔΣ, υποχρεώσεις ασφάλισης...