ΤΡΙΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 14:00 - 17:00

Βία και Παρενόχληση στο χώρο εργασίας: Απειλή ή Πραγματικότητα

Δομή Σεμιναρίου

Στο σεμινάριο, με διαδραστικό τρόπο και βιωματικές ασκήσεις, πρόκειται να αναλυθούν τα παρακάτω ζητήματα:

 • Τι σημαίνει παρενόχληση και ποιες μορφές μπορεί να έχει στο χώρο εργασίας
 • Πως αναπτύσσουμε δεξιότητες να αναγνωρίζουμε συμπεριφορές που στοχεύουν στη δική μας παρενόχληση ή στην παρενόχληση των συναδέλφων μας και να εφαρμόζουμε αποτελεσματικότερες στρατηγικές αντιμετώπισης
 • Πως θα επαναπροσδιορίσουμε τη στάση μας απέναντι στα θέματα που αφορούν βία και παρενόχληση στον εργασιακό χώρο
 • Πως θα εναρμονίσουμε την εταιρεία μας με τις απαιτήσεις του νόμου 4808/21 στα θέματα που αφορούν τη βία και παρενόχληση

Ενότητες

 1. Εισαγωγή
 • Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στην εργασία
 • Ορισμός βίας και παρενόχλησης
 • Φαινόμενα βίας και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας – Έρευνες
 1. Μορφές παρενόχλησης στο χώρο εργασίας
 • Σεξουαλική παρενόχληση πότε ξεκινά και πως σταματά
 • Ψυχολογική παρενόχληση και εκφοβισμός (mobbing)
 1. Θύμα, Θύτης και συνέπειες
 • Χαρακτηριστικά ατόμων που παρενοχλούν
 • Χαρακτηριστικά ατόμων που παρενοχλούνται
 • Επιπτώσεις συμπεριφορών παρενόχλησης στον εργαζόμενο, στην επιχείρηση, στην κοινωνία
 • Συμπεριφορές που επιτρέπονται/δεν επιτρέπονται στο χώρο εργασίας
 1. Πρόληψη
 • Τρόποι πρόληψης φαινομένων βίας και παρενόχλησης
 1. Αντιμετώπιση
 • Τρόποι αντιμετώπισης συμπεριφορών βίας και παρενόχλησης
 • Μη βίαιη επικοινωνία, μια νέα διάσταση στην επικοινωνία
 1. Ερμηνεία και εφαρμογή του Νόμου 4808/21
 • Νομικό πλαίσιο και η εφαρμογή του νόμου 4808/2021
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις Εργοδότη
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις Εργαζομένων
 1. Πρόσωπα αναφοράς
 • Αρμοδιότητες
 • Τρόποι διαχείρισης αναφοράς περιστατικών

Το σεμινάριο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες:

 • στην έγκυρη και εξειδικευμένη κατάρτιση στην πρόληψη, την αναγνώριση και την αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας
 • στην ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων μη βίαιης επικοινωνίας
 • στην ανάπτυξη τεχνικών για τον χειρισμό δηλωμένων περιστατικών βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο
 • στην κατανόηση των ορίων και μη επιτρεπτών συμπεριφορών που δημιουργούν διακρίσεις και προσβάλουν ηθικά, κοινωνικά και σεξουαλικά τα άτομα

Πού και πότε
Το σεμινάριο διεξάγεται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου, στις 14.00 – 17.00. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω
Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «εδώ». Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 0107764.

Λίγα λόγια για την εισηγήτρια

Η Ελισαβετ Γεωργίου εξειδικεύεται στη διαχείριση επαγγελματικών & προσωπικών κρίσεων και μεταβάσεων (απόλυση, πένθος, διαζύγιο,ασθένεια, burn out) καθώς και στην προώθηση της ψυχικής υγείας και του Ευ Ζην μέσω εταιρικών προγραμμάτων Ευεξίας και προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Εχει εμπειρία άνω των 20 ετών ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και παράλληλη εμπειρία 15 ετών ως ψυχοθεραπεύτρια. Από τον Ιανουάριο του 2010 ίδρυσε και διευθύνει, το Κέντρο Be Yourself (www.be-yourself.gr) όπου παρέχει υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Coaching, Mentoring, Εκπαίδευσης και Ψυχοθεραπείας, ατομικά ή ομαδικά, σε ιδιώτες, επιχειρήσεις, MKO και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.  Είναι ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Ινστιτούοτου Ψυχικής Υγείας & Ευημερίας Be Positive. Είναι κάτοχος Πτυχίου Ψυχολογίας (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Μεταπτυχιακού Τίτλου Οργανωτικής & Οικονομικής Ψυχολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Διπλώματος Personal & Executive Positivity Coaching (Positivity Coaching Academy), έχει 4ετή ειδική εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία Gestalt (Gestalt Foundation) και πιστοποίηση Εκπαιδευτή Ενηλίκων σε Ελλάδα (ΕΟΠΠΕΠ) και Κύπρο (ΑνΑΔ). Συνεργάζεται με το Social Dynamo ως μέντορας προσφέροντας τις γνώσεις και την εμπειρία της σε ομάδες που θέλουν στήριξη στην επικοινωνία και την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ των μελών τους, στη διαχείριση των εθελοντών τους, στην αναπροσαρμογή της οργανωτικής τους δομής καθώς και στη διαχείριση διαφόρων οργανωσιακών αλλαγών, μεταβάσεων και κρίσεων.