Γεφυρώνοντας Πλατείες

ΦΟΡΕΑΣ:
Victoria Square Project | Χώρα: Ελλάδα
ΕΤΑΙΡΟΣ:
KRAFT Bergen in Bergen | Χώρα: Νορβηγία
ΠEΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
01/10/2021 – 31/10/2022

Η πρωτοβουλία επικεντρώθηκε στη δικτύωση και τη μεταφορά γνώσης, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών για τον προσδιορισμό της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της σύγχρονης τέχνης, της δέσμευσης της κοινότητας και της συμμετοχής στα κοινά. Ο κύριος στόχος ήταν να συνδεθεί ο δημόσιος διάλογος της Market Square στο Bergen και της πλατείας Βικτωρίας στην Αθήνα. Η πρωτοβουλία αυτή περιγράφεται ως γέφυρα μεταξύ του βορρά και του νότου της Ευρώπης, με την Ελλάδα να είναι η χώρα εισόδου μεταναστών και προσφύγων και τη Νορβηγία να αποτελεί ιδανικό τελικό προορισμό, ενισχύοντας την κοινωνία των πολιτών και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά με βάση τις κοινές αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της δημοκρατίας, της ισότητας.