Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών (ΚΓΜΕ) Διοτίμα

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΒόρειο ΑιγαίοΚεντρική Μακεδονία
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών (ΚΓΜΕ) Διοτίμα, έχει πολυετή δράση στην προάσπιση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών και τη συστηματική ανάδειξη των έμφυλων διακρίσεων σε βάρος των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής. Η Διοτίμα παρέχει δωρεάν νομική βοήθεια και ψυχοκοινωνική στήριξη σε επιζώσες/επιζώντες έμφυλης βίας και οργανώνει δράσεις πρόληψης (ευαισθητοποίηση, ενδυνάμωση, ανδρική συμπερίληψη) που βασίζονται στην εμπλοκή της προσφυγικής κοινότητας και των επιζωσών/επιζώντων έμφυλης βίας (community based and survivor centered approach).

Επιπλέον, παρέχει στοχευμένες επιμορφώσεις και σεμινάρια σχετικά με την έμφυλη βία σε διάφορες κατηγορίες επαγγελματιών και το ευρύτερο κοινό (στελέχη της αστυνομίας, προσωπικό δημόσιων υπηρεσιών, προσωπικό ΜΚΟ, φοιτητές/τριες κ.ά.), και διοργανώνει εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα και τη βία. Παράλληλα, η Διοτίμα διεξάγει έρευνες και μελέτες γύρω από τα ζητήματα του φύλου, των διακρίσεων και της έμφυλης βίας, και συντάσσει πρακτικούς οδηγούς για επαγγελματίες που εργάζονται με άτομα που έχουν υποστεί διακρίσεις και έμφυλη βία.

Τέλος, στόχος του Κέντρου Διοτίμα είναι η συνεργασία και δικτύωση με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, η συστηματική παρακολούθηση των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο, η προαγωγή της δημόσιας συζήτησης γύρω από τα ζητήματα διακρίσεων με βάση το φύλο  και η άσκηση συνηγορίας για τα δικαιώματα των γυναικών.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διμερείς πρωτοβουλίες του φορέα