Διμερής Πρωτοβουλία Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών «Διοτίμα» – KUN Centre for gender equality

ΕΤΑΙΡΟΣ:
KUN Centre for Equality and Diversity | Χώρα: Νορβηγία
ΠEΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
01/11/2021 – 31/01/2022

Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο οργανώσεων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με σκοπό την κατάρτιση μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης (e-course) σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση. Σκοπός ήταν να ενισχυθεί το υπάρχον δίκτυο φορέων των δύο χωρών, να ανταλλάξουν και να επικοινωνήσουν καλές και κακές πρακτικές ως προς την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και να επεξεργαστούν από κοινού μεθόδους ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης που κάνουν χρήση σύγχρονων και ευέλικτων τεχνολογιών. Οι δύο φορείς  μοιράστηκαν την εμπειρία τους στον σχεδιασμό κατάρτισης καθώς και σε μεθοδολογίες ηλεκτρονικής μάθησης ειδικότερα, μέσω των οποίων εντόπισαν τις πιο σημαντικές ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν για τη σεξουαλική παρενόχληση.