Ένωση Κυριών Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας – Alternative to Violence – Stiftelsen Alternativ til Vold

ΦΟΡΕΑΣ:
Ένωση Κυριών Δράμας | Χώρα: Ελλάδα
ΕΤΑΙΡΟΣ:
ΠEΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
01/10/2022 – 31/10/2022

H πρωτοβουλία αφορoύσε το ταξίδι της Ένωσης Κυριών Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας στη Νορβηγία με σκοπό τη δικτύωση, την ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών, αλλά και τη διεύρυνση του κοινού πεδίου δράσης τους. Το ταξίδι έλαβε χώρα στο Όσλο, με εταίρο τον  φορέα “Alternative to Violence” που έχει μακρόχρονη εξειδίκευση στην έρευνα, την εκπαίδευση και τη θεραπεία ατόμων που ασκούν, υφίστανται ή είναι μάρτυρες έμφυλης βίας. Μέσα από τη συνεργασία, αναμένεται να ενημερωθεί η Ένωση Κυριών Δράμας  για τις νέες εξελίξεις που παρατηρούνται στη Νορβηγία ως προς την έμφυλη βία, αλλά και την καταλυτική επίδραση του διαδικτύου και της πανδημίας του COVID-19 στο φαινόμενο.