Ένωση Κυριών Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας – Alternative to Violence – Stiftelsen Alternativ til Vold

ΦΟΡΕΑΣ:
Ένωση Κυριών Δράμας | Χώρα: Ελλάδα
ΕΤΑΙΡΟΣ:
ΠEΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
19/03/2023 – 23/03/2023

Η πρωτοβουλία αφορά το εκπαιδευτικό ταξίδι της Ένωσης Κυριών Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας στην Πορτογαλία που έχει ως στόχο την ενίσχυση της δικτύωσης, της ανταλλαγής και της μεταφοράς τεχνολογίας, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών. Το εκπαιδευτικό ταξίδι θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας με εταίρο τη νορβηγική ΜΚΟ «Alternative to Violence». Η ομάδα θα επισκεφθεί τη ΜΚΟ “The Portuguese Association for Victim Support (APAV)”, η οποία έχει ως στόχο την ενημέρωση, την προστασία και την υποστήριξη των πολιτών που έχουν πέσει θύματα εγκληματικών πράξεων, και το «CIG: Commission for citizenship and gender equality», που έχει ως στόχο να διασφαλίσει την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων, προκειμένου να εξαλειφθούν οι διακρίσεις λόγω φύλου.