ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
2.904.000 €
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ο σκοπός αυτής της ανοιχτής πρόκλησης είναι η ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων. Τα έργα που θα επιλεγούν θα στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, στην ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων και στη προώθηση της ίσης πρόσβασης στην παιδεία, την υγεία και στην αγορά εργασίας. Οι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών παροτρύνονται να παρέχουν καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες οι οποίες θα βοηθούν ευπαθείς ομάδες να ξεπερνούν τα εμπόδια συμμετοχής τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω τις ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στην φόρμα που θα συμπληρώσετε θα πρέπει να επισυνάψετε τα παρακάτω έγγραφα και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Έντυπο αίτησης (λήψη από αρχεία / downloads)
2. Έντυπο προϋπολογισμού (λήψη από αρχεία / downloads)
3. Σε περίπτωση συνεργασιών, σύμβαση συνεργασίας φορέα υλοποίησης έργου και εταίρου (λήψη από αρχεία / downloads)

Υποβολή αίτησης
Αν έχετε ήδη δημιουργήσει λογαριασμό πατήστε εδώ.
Για να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό πατήστε εδώ.

Εφόσον διαβάσετε τα συνοδευτικά έγγραφα και έχετε απορίες, μπορείτε να τις απευθύνετε στο E-mail maria@bodossaki.gr