Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το ΚΜΟΠ ιδρύθηκε το 1977 και διαθέτει μακρά εμπειρία στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, μέσα από την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, τον σχεδιασμό κοινωνικών πρωτοβουλιών, την εκπαίδευση, την επιστημονική έρευνα και παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Βασική επιδίωξη του ΚΜΟΠ είναι οι δράσεις που υλοποιεί να έχουν καινοτόμο χαρακτήρα και τον μέγιστο δυνατό κοινωνικό αντίκτυπο, με γνώμονα την διαμόρφωση ενός βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς κόσμου και την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, οι δράσεις του ΚΜΟΠ προωθούν την ισότητα, την ανεκτικότητα, την διαφορετικότητα, την αλληλεγγύη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τα τελευταία 15 χρόνια, το ΚΜΟΠ έχει υλοποιήσει περισσότερα από 100 ευρωπαϊκά και 200 εθνικά προγράμματα, με περισσότερους από 20.000 ωφελούμενους. Στα μεγάλα έργα, περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός και η λειτουργία – σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς – των πρώτων Κέντρων Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Το ΚΜΟΠ συντονίζει ακόμα τη δράση «Live Without Bullying» από το 2015, η οποία στοχεύει στην καταπολέμηση του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής παρέχεται δωρεάν και ανώνυμα συμβουλευτική υποστήριξη. Τέλος, το ΚΜΟΠ διατηρεί τρείς δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με ψυχικές διαταραχές, ένα κέντρο ημέρας για άτομα με ψυχικά προβλήματα και δύο κοινωνικές υπηρεσίες στον Πειραιά και στην Θεσσαλονίκη.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών