ΑΡΧΙΜΙΔΗΣ: Εργαλείο καταγραφής κοινωνικών επιπτώσεων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
24 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Large
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
221.072,35 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
198.965,12 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα

Το έργο θα καλύψει το κενό που υπάρχει για ένα ολιστικό εργαλείο εκτίμησης των κοινωνικών επιπτώσεων έργων, δράσεων και επενδύσεων. Σε ένα κόσμο που αλλάζει λόγω της ψηφιακής τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και των εξελίξεων στη βιοτεχνολογία και σε ένα περιβάλλον που η σημασία της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων κτλ. αυξάνει παράλληλα με την κοινωνική, αλληλέγγυα, κυκλική και πράσινη οικονομία, τα παραδοσιακά εργαλεία δεν δίνουν απαντήσεις στις σύγχρονες προκλήσεις.

Το κενό θα αντιμετωπιστεί με τη δημιουργία και διάθεση ενός εργαλείου που θα συνδυάζει την μεθοδολογία SROI (Social Return on Investment) με τις επιπτώσεις στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs), καθώς και την παροχή εκπαίδευσης σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή/χρήση του εργαλείου, τη σύνταξη αναφορών/δημοσιεύσεων για παρουσίαση των αποτελεσμάτων, και τη χρησιμοποίηση τους για την πραγματοποίηση δράσεων συνηγορίας (evidence-based advocacy). Η παροχή εκπαίδευσης θα αφορά τουλάχιστον 60 εργαζόμενους/μέλη/εθελοντές οργανώσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τουλάχιστον 10 από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που θα συμμετέχουν στην εκπαίδευση, θα εφαρμόσουν το εργαλείο σε τομέα του ενδιαφέροντος τους, για την αξιολόγηση έργου(ων)/δράσης(εων) δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων με σκοπό την καταγραφή των κοινωνικών επιπτώσεών τους, και θα χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα για την πραγματοποίηση δράσεων συνηγορίας με στόχο την αλλαγή πολιτικών, δράσεων & πρακτικών, την προάσπιση δικαιωμάτων, ή/και την ενίσχυση της «φωνής» κοινωνικών ομάδων που βιώνουν περιθωριοποίηση και αποκλεισμούς.

Με την ολοκλήρωση του έργου, τουλάχιστον 60  οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα έχουν αναπτύξει ικανότητες για να επιτελέσουν αποτελεσματικότερα τον εποπτικό τους ρόλο, αλλά και συνηγορία για την αλλαγή πολιτικών, πρακτικών και δράσεων δημοσίων και ιδιωτικών θεσμών.

Το έργο θα εφαρμοστεί από το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ).