Ανοίγοντας την Πρόσβαση στην Υγεία και το Φάρμακο για Όλους

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΕΤΑΙΡΟΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
24
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Large
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
200.000
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
180.000
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα

Απόρροια της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών μεταξύ άλλων ήταν η δραστική μείωση του μέσου εισοδήματος των πολιτών και η συρρίκνωση του  προϋπολογισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) με αποτέλεσμα την δυσχερή πρόσβαση των πολιτών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.   Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του έργου είναι να συνηγορήσει για την πρόσβαση του συνόλου των πολιτών και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων (π.χ. ηλικιωμένων, προσφύγων, ανέργων, χρόνιων και ψυχιατρικών ασθενών) σε ποιοτικές δωρεάν υπηρεσίες υγείας και σε κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.   Οι στόχοι συμπεριλαμβάνουν την ανάδειξη των πρακτικών ζητημάτων που δυσχεραίνουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,  την αξιολόγηση του αντίστοιχου νομικού πλαισίου και την διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής.

Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα επιδιωχθεί με την ανάπτυξη των ακόλουθων δράσεων:

  • Συλλογή μαρτυριών ασθενών για τη δυσκολία πρόσβασης σε ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις και εκπόνηση έρευνας
  • Μελέτη του νομικού πλαισίου και ποιοτική έρευνα για δωρεά φαρμάκων – κοινωνικά φαρμακεία σε Ελλάδα και εξωτερικό
  • Ερευνητική δημοσιογραφία – Εποπτεία του παρόντος συστήματος υγείας-φαρμάκου
  • Πρόταση εξορθολογισμού της εθνικής πολιτικής με βάση την επεξεργασία μαρτυριών, μελέτης, έρευνας
  • Συνηγορία με ενημερωτική καμπάνια, υπέρ των ευάλωτων πολιτών, ενίσχυση της φωνής τους – διάχυση στα ΜΜΕ

Η συνεργασία των Γιατρών του Κόσμου, της GIVMED και του TPP μέσω των προγραμματισμένων δράσεων που συμβάλλουν στην ανάδειξη των προβλημάτων πρόσβασης στη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, του νομικού πλαισίου που τα διέπει και τις δράσεις συνηγορίας αναμένεται να υποστηρίξει  το καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία.

Σχετικά stories