Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας (ΓτΚ), ιδρύθηκαν το 1990 και αποτελούν μία ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση, μέλος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ. Κινητήρια αρχή είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από φύλο, καταγωγή, σεξουαλικό προσανατολισμό, θρησκεία ή ιδεολογία. Κατά συνέπεια, οι ΓτΚ, δρώντας με βάση τις αρχές της ουδετερότητας και της αμεροληψίας, έχουν δημιουργήσει πλήθος προγραμμάτων τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας με στόχο την παροχή ιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών σε περιθωριοποιημένες πληθυσμιακές ομάδες που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη, ψυχοκοινωνική στήριξη και συνηγορία για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, με μακροπρόθεσμο στόχο να καταστήσουν το ευ ζην βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.
Σε αυτό το πλαίσιο οι ΓτΚ, στηριζόμενοι σε επαγγελματίες αλλά και εθελοντές, λειτουργούν 8 Ανοιχτές Πολυκλινικές σε ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, εκτελούν ιατρικές αποστολές σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, έχουν ιατρική παρουσία στα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και στα ξενοδοχεία προσωρινής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, διατηρούν 2 δομές φιλοξενίας (αστέγων και γυναικών σε επισφάλεια), παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, εκτελούν προγράμματα ψυχικής υγείας με έμφαση στη συνηγορία, ενημερώσεις-εκπαιδεύσεις σε σχολεία για θέματα υγείας και ψυχικής υγείας, πρόγραμμα μείωσης βλάβης από τη χρήση ουσιών και καμπάνιες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και συνηγορίας για το δικαίωμα των πιο ευάλωτων στην υγεία.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Σχετικά stories