ΘΕσπιση ΟΡιζόντιου Οργανωσιακού και Στρατηγικού πλάνου 2023-2026 | ΘΕΟ.ΡΟ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
18 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Large
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
150.000 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
150.000 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα

Το τριετές στρατηγικό /επιχειρησιακό πλάνο της οργάνωσης 2023-2026 διαρθρώνεται σε δύο βασικούς άξονες: Ο πρώτος αφορά το Εσωτερικό Περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει τους –“άχρονους”- δομικούς άξονες του οργανισμού – ήτοι Διακυβέρνηση | Διοίκηση, Συνεργασίες, Εξέλιξη, Επικοινωνία- και ο δεύτερος το Εξωτερικό Περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει τους θεματικούς άξονες του οργανισμού για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο -ήτοι Περιβάλλον και Ευάλωτοι πληθυσμοί, Πρόσφυγες και Μετανάστες, Υγεία και Προστασία Μητέρας και Παιδιού, Ανάπτυξη Ικανοτήτων – Ένταξη και Συμπερίληψη, Άμεση απόκριση σε επείγουσες καταστάσεις.

Η οργανωσιακή επιχορήγηση θα υποστηρίξει το άνωθεν τριετές στρατηγικό πλάνο των Γιατρών του Κόσμου.