ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
661.387 €
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Η πρόσκληση στοχεύει στη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών παρέχοντας επιχορηγήσεις που θα στηρίξουν γενικές δράσεις των οργανώσεων, βάσει του πολυετούς στρατηγικού τους πλάνου/πλάνου εργασιών. Η πρόσκληση αυτή εντάσσεται σε μια πιλοτική πρωτοβουλία του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), η οποία ανταποκρίνεται στο αίτημα των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών για επιχορήγηση βασικών λειτουργικών αναγκών τους που θα βοηθήσει στην εκπλήρωση των στρατηγικών τους στόχων και της αποστολής τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στην φόρμα που θα συμπληρώσετε θα πρέπει να επισυνάψετε το έντυπο αίτησης (συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της) και όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα.

Υποβολή αίτησης

Αν έχετε ήδη δημιουργήσει λογαριασμό πατήστε εδώ.

Για να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό πατήστε εδώ.

Εφόσον διαβάσετε τα συνοδευτικά έγγραφα και έχετε απορίες, μπορείτε να τις απευθύνετε στο e-mail fspiropoulos@bodossaki.gr.