Προτεραιότητα στη φύση

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
6
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Small
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
4991,36 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
4492,22 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αθήνα, Αττική

Η στοχευμένη εκστρατεία συνηγορίας «Προτεραιότητα στη φύση» της δεξαμενής σκέψης για το περιβάλλον The Green Tank σκοπεύει στην επιρροή του νέου πολιτικού πλαισίου για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, με έμφαση στην Ελλάδα.

Η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι μία κρίση που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Είναι απαραίτητο να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιστροφή των τάσεων που οδηγούν όχι μόνο στη μαζική εξαφάνιση ειδών αλλά και σε συνέπειες ολέθριες για την ίδια την επιβίωση μας.

Η συγκυρία είναι κατάλληλη καθώς το 2020 αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις και να τεθεί ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως, η προστασία της φύσης στην Ελλάδα δεν είναι προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα και απουσιάζει από τη δημόσια συζήτηση.
Το έργο θα υλοποιήσει δράσεις τεκμηρίωσης, συνηγορίας και επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, μέσα από την ανάλυση και την τεκμηρίωση προτάσεων, ενημερωτικές συναντήσεις με δημόσιες αρχές, σε πολιτικό και υπηρεσιακό επίπεδο, συμμετοχή σε διαδικασίες διαβούλευσης και συμμετοχή στη δημόσια συζήτηση, με συνεργασία με μέσα μαζικής ενημέρωσης, το Green Tank σκοπεύει να υποστηρίξει και να επηρεάσει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Αναμένεται ότι με τις δράσεις αυτές θα ενισχυθεί η πολιτική διατήρησης της βιοποικιλότητας, με την Ελλάδα να αποκτά πιο ενεργό ρόλο και να αξιοποιήσει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις και παράλληλα να ανανεώσει το δικό της εθνικό πλαίσιο πολιτικής για την προστασία της μοναδικής της φύσης.