Σύνολο: 112 έργα
Εργασία για όλους

Εργασία για όλους

Φορέας Υλοποίησης: Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Ρεθύμνου

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 14

Η μεγάλη πλειοψηφία των Προσώπων με Νοητικές Αναπηρίες (ΠΜΝΑ) είναι αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας. Αυτό οφείλεται κυρίως σε: Αρνητικές στάσεις των εργοδοτών. Έλλειψη δεξιοτήτων των ΠΜΝΑ. Έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με ευκαιρίες απασχόλησης. Έλλειψη κατάλληλων προσαρμογών στο χώρο εργασίας. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο κλάδος του τουρισμού αποτελεί ένα...

Δημιουργία 17 Ποιοτικών Δανειστικών Βιβλιοθηκών «για σένα»

Δημιουργία 17 Ποιοτικών Δανειστικών Βιβλιοθηκών «για σένα»

Φορέας Υλοποίησης: Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 12

Το έργο θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων Ρομά και Κρατουμένων με την ανάπτυξη μεθόδων για την αντιμετώπιση των αναγκών τους. Σκοπεύει να επιλύσει  την ανάγκη απόκτησης Δανειστικής Βιβλιοθήκης : α)Δημοτικών Σχολείων  με μαθητές  Ρομά  β) Σχολείων  εντός Καταστημάτων Κράτησης. Θα συμβάλει στην ενίσχυση και συμπλήρωση  του έργου διδασκαλίας...

Υποστήριξη και ενδυνάμωση κοινωνικά ευπαθών ομάδων για δικαιώματα στην υγεία και το φάρμακο

Υποστήριξη και ενδυνάμωση κοινωνικά ευπαθών ομάδων για δικαιώματα στην υγεία και το φάρμακο

Φορέας Υλοποίησης: GIVMED

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 24

Σκοπός του έργου είναι να ενδυναμώσει κοινωνικά ευπαθείς ομάδες με τους εξής τρόπους: 1.Ενημερώνοντάς τους για τα δικαιώματά τους στην υγεία. 2.Εκπαιδεύοντάς τους σε θέματα διαχείρισης φαρμάκων και συμμόρφωσης με τη θεραπευτική αγωγή. 3.Διευκολύνοντάς τους να βρουν τα φάρμακα που χρειάζονται μέσα από ειδική εφαρμογή για smartphones. Για την...

Wise Greece Academy

Wise Greece Academy

Φορέας Υλοποίησης: Wise Greece

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 21

Μετά την επιτυχημένη πορεία της μέχρι σήμερα, η μη κερδοσκοπική Wise Greece παρουσιάζει το επόμενο βήμα της…. Τη δημιουργία της πρώτης Ακαδημίας για Αγρο-διατροφική εκπαίδευση και καινοτομία (food innovation), που θα στοχεύσει στην ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων πληθυσμού στη χώρα μας!! Ο στόχος μας, είναι η δωρεάν παροχή εκπαίδευσης...

Μονάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης εφήβων και νέων ενηλίκων στη νεοπλασματική ασθένεια

Μονάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης εφήβων και νέων ενηλίκων στη νεοπλασματική ασθένεια

Φορέας Υλοποίησης: Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 12

Η νεοπλασματική ασθένεια στην εφηβεία και στην έναρξη της ενήλικης περιόδου της ζωής του ανθρώπου συναντά την ένταση και την περιπλοκότητα ψυχοκοινωνικών αλλαγών, πρωτόγνωρων για τον ίδιο τον έφηβο/νέο ενήλικα και την οικογένειά του. Αυτό επιφέρει εξαιρετικά μεγάλες δυσκολίες σε θεραπευτικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο για όλους του εμπλεκόμενους και...

Ομάδα εργασιακής επανένταξης

Ομάδα εργασιακής επανένταξης

Φορέας Υλοποίησης: Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 5

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες γνώσεις και στατιστικές ενδείξεις (Γ.Γ.ΕΣΥΕ, 1998-2006) υποδεικνύουν ότι η έλλειψη ευκαιριών πρόσβασης στην τυπική αγορά εργασίας είναι αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, των παρακάτω κύριων συνθηκών και παραγόντων: •Ποσοτική και ποιοτική αναντιστοιχία ανάμεσα στην προσφορά και ζήτηση στην αγορά εργασίας. •Έλλειψη βασικών επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων, λόγω...

Non-profits & Media advocating for good

Non-profits & Media advocating for good

Φορέας Υλοποίησης: HIGGS

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 24

Η συνηγορία διεθνώς αποτελεί σημαντικό εργαλείο της Κοινωνίας των Πολιτών, στην προσπάθειά της να επιφέρει θεσμικές αλλαγές σε κοινωνικά προβλήματα. Στην Ελλάδα και ειδικά στην περιφέρεια, οι δράσεις συνηγορίας είναι είτε περιορισμένες, είτε περιορισμένης αποτελεσματικότητας, με εξαιρέσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και ενίοτε την κοινωνική πρόνοια. Τα αίτια...

ΑΡΧΙΜΙΔΗΣ: Εργαλείο καταγραφής κοινωνικών επιπτώσεων

ΑΡΧΙΜΙΔΗΣ: Εργαλείο καταγραφής κοινωνικών επιπτώσεων

Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ)

Σχετική Πρόσκληση: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Διάρκεια Έργου: 24 μήνες

Το έργο θα καλύψει το κενό που υπάρχει για ένα ολιστικό εργαλείο εκτίμησης των κοινωνικών επιπτώσεων έργων, δράσεων και επενδύσεων. Σε ένα κόσμο που αλλάζει λόγω της ψηφιακής τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και των εξελίξεων στη βιοτεχνολογία και σε ένα περιβάλλον που η σημασία της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,...

Θεμελιώνουμε την κοινωνία

Θεμελιώνουμε την κοινωνία

Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 19

Ο στόχος του έργου είναι να υποστηριχθούν και να ενδυναμωθούν τα παιδιά των μειονεκτούντων ομάδων, καθώς και οι οικογένειές τους  για την κοινωνική ενσωμάτωσή τους και την ουσιαστική παραμονή των παιδιών στις σχολικές μονάδες στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου. Στην περιοχή του Θριασίου διαμένει μεγάλος πληθυσμός από οικογένειες που...

Ψηφιακές κοινότητες τρίτης ηλικίας

Ψηφιακές κοινότητες τρίτης ηλικίας

Φορέας Υλοποίησης: Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

Σχετική Πρόσκληση: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Διάρκεια Έργου: 11

Το έργο αποσκοπεί στην κατάρτιση 200 ατόμων (60+) στην ασφαλή χρήση χρηματοπιστωτικών προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σε 10 πόλεις της Ελλάδας με μονοήμερα Εργαστηρίων Κατάρτισης (5ώρες) καθώς διαπιστώνεται ότι οι ηλικιωμένοι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στη χρήση των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το μεγαλύτερο ποσοστό είτε κατανοεί το...

map