Ισότιμη Εργασία και Εκπαίδευση για Όλους

ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
18
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Large
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
284.937,12
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
256.443,42
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα

Το έργο θα παράσχει υποστήριξη σε άνεργους μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο διαμένοντες στην Αττική, ηλικίας 15-67, ή άτομα των ίδιων νομικών καθεστώτων εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στόχος είναι η ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας και σε μη τυπική και τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση. Προβλέπονται ξεχωριστές δράσεις για γυναίκες και ασυνόδευτα ανήλικα 15-18 ετών.

Το έργο κρίνεται αναγκαίο καθώς, από πλευράς Πολιτείας, δεν υπάρχει μέριμνα για την υποβοήθηση της πρόσβασης, κατ’ αρχάς, στην αγορά εργασίας, ενώ, το 2017, η ανεργία του ενεργού πληθυσμού των Υπηκόων Τρίτων Χωρών ήταν 10% υψηλότερη από του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα (Eurostat, 27/11/2018). Και όταν υπάρχει απασχόληση, αυτή είναι σε μεγάλο ποσοστό αδήλωτη και δεν αξιοποιεί την εργασιακή εμπειρία και εκπαίδευση ατόμου (Πηγή: «Labour Market Integration of Third-Country Nationals in EU Member States-Synthesis Report for the EMN Study», EMΝ, 02/2019). Κατά δεύτερον, η πρόσβαση και παραμονή στην τυπική εκπαίδευση είναι μειωμένη για άτομα άνω των 15 και ενήλικες (εμπειρική παρατήρηση), ενισχύοντας την ανειδίκευτη, προσωρινή και αδήλωτη εργασία. Η πληροφόρηση είναι επίσης ελλιπής ως προς την προάσπιση δικαιωμάτων από τις ίδιες τις πληθυσμιακές ομάδες εν μέσω κλίματος ανισότητας και διακρίσεων. Επιπλέον, λόγω μειωμένης πρόσβασης σε τυπική εκπαίδευση/κατάρτιση κρίνονται, επίσης, αναγκαίες οι ευκαιρίες μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης όπως και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και δη με τον πληθυσμό γυναικών, που συχνά δεν διαθέτει εργασιακή εμπειρία.

Οι δράσεις του προγράμματος είναι: 1. Συμβουλευτική καριέρας 2. Eπαγγελματικός προσανατολισμός 3. Ανάπτυξη του Δικτύου Εταιρειών «Diversity in the Workplace» 4. Μαθήματα ελληνικών 5. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην προάσπιση δικαιωμάτων 6. Πρόγραμμα mentoring ασυνόδευτων για ενίσχυση σχολικής ένταξης 7. Πρόγραμμα Γυναικείας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 8. Πρόγραμμα Peer Learning.